Uchwały zarządu

Nr 12/1/06 z dn. 28-11-2006

w sprawie ustalenia wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, położonego w Sierpcu przy Placu Kardynała Wyszyńskiego. więcej

Nr 11/1/06 z dn. 28-11-2006

w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury w sprawie zamówienia publicznego na dostawę wraz montażem instalacji klimatyzacyjnej do pojazdu szynowego 13 WE (EN 95.01) będącego własnością Samorządu Województwa Mazowieckiego, a eksploatowanego przez PKP WKD Sp. z o.o. więcej

Nr 10/1/06 z dn. 28-11-2006

w sprawie przyjęcia przez Województwo Mazowieckie od Miasta Warki darowizny nieruchomości położonych w pasie drogi wojewódzkiej nr 730 w mieście Warka. więcej

Nr 9/1/06 z dn. 28-11-2006

w sprawie przyjęcia przez Województwo Mazowieckie od Powiatu Żuromińskiego darowizny nieruchomości położonych w pasie drogi wojewódzkiej nr 541 w powiecie Żuromińskim. więcej

Nr 8/1/06 z dn. 28-11-2006

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż drzew wyciętych w ramach utrzymania zieleni przydrożnej i poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego dróg wojewódzkich Województwa Mazowieckiego. więcej

Nr 7/1/06 z dn. 28-11-2006

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie zadań, na które przeznaczone będą środki pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2006 roku. więcej

Nr 6/1/06 z dn. 28-11-2006

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu. więcej

Nr 5/1/06 z dn. 28-11-2006

w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie pełnienia obowiązków Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie. więcej

Nr 4/1/06 z dn. 28-11-2006

w sprawie wydatkowania środków na współorganizowanie III konferencji naukowej „Standardy postępowania w zespole dziecka krzywdzonego”. więcej

Nr 3/1/06 z dn. 28-11-2006

w sprawie udzielenia dotacji samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej. więcej
Uchwały zarządu