Uchwały zarządu

Nr 22/1/06 z dn. 28-11-2006

w sprawie upoważnienia p.o. Dyrektora Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego więcej

Nr 21/1/06 z dn. 28-11-2006

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkowie, Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Gołotczyźnie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Radomiu w roku szkolnym 2006/2007”. więcej

Nr 20/1/06 z dn. 28-11-2006

w sprawie zakupu 89 arkuszy Mapy Hydrogeologicznej Polski w skali 1:50000 dla Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. więcej

Nr 19/1/06 z dn. 28-11-2006

w sprawie zakupu usługi polegającej na zorganizowaniu szkolenia z zakresu sprawozdawczości, wdrażania i wnioskowania o płatność dla beneficjentów w ramach Działania 3.4 „Mikroprzedsiębiorstwa” ZPORR. więcej

Nr 18/1/06 z dn. 28-11-2006

w sprawie wyrażenia zgody Specjalistycznemu Szpitalowi Wojewódzkiemu w Ciechanowie na wynajem budynku magazynowego przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2 w Ciechanowie. więcej

Nr 17/1/06 z dn. 28-11-2006

w sprawie ustalenia wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, położonego w Warszawie przy ulicy Długiej 52. więcej

Nr 16/1/06 z dn. 28-11-2006

w sprawie ustalenia wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, położonego w Warszawie przy ulicy Karasia 2. więcej

Nr 15/1/06 z dn. 28-11-2006

w sprawie ustalenia wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, położonego we wsi Studzieniec gminie Sierpc. więcej

Nr 14/1/06 z dn. 28-11-2006

w sprawie ustalenia wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, położonego we wsi Kwaśno gminie Sierpc. więcej

Nr 13/1/06 z dn. 28-11-2006

w sprawie ustalenia wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, położonego w Sierpcu. więcej
Uchwały zarządu