Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie art. 19a

Dwie oferty na realizację zadań publicznych w trybie art. 19a w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób"

2019.10.18 09:00 , aktualizacja: 2019.10.18 15:04

Na realizację zadań publicznych w obszarze „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób”, na zadanie: „Wsparcie ponadlokalnych systemów pozyskiwania, magazynowania dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania na rzecz osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie wpłynęły 2 oferty:

więcej o: Dwie oferty na realizację zadań publicznych w trybie art. 19a w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób"

Zarząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył środki na „małe dotacje” w ramach obszaru „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób” na zadanie „Wsparcie ponadlokalnych systemów pozyskiwania, magazynowania dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania na rzecz osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym”

2019.10.08 14:40 , aktualizacja: 2019.10.08 14:48

3 września 2019 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył kwotę 50 000,00 zł na dofinansowanie zadania „Wsparcie ponadlokalnych systemów pozyskiwania, magazynowania dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania na rzecz osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym” w obszarze „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób”. Środki zostaną rozdysponowane w trybie pozakonkursowym (tzw. „małe dotacje”) w ramach art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688).

więcej o: Zarząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył środki na „małe dotacje” w ramach obszaru „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób” na zadanie „Wsparcie ponadlokalnych systemów pozyskiwania, magazynowania dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania na rzecz osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym”

Zakończenia naboru ofert na dofinansowanie zadań publicznych w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” na zadanie „Wsparcie samodzielności społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin”

2019.09.27 13:25 , aktualizacja: 2019.09.27 15:42

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej informuje, że środki przeznaczone w dniu 25 czerwca 2019 r. przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w kwocie 244 727,00 zł  na dofinansowanie zadania „Wsparcie samodzielności społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin” w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w trybie pozakonkursowym (tzw. „małe dotacje”) w ramach art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688), zostały wyczerpane.

więcej o: Zakończenia naboru ofert na dofinansowanie zadań publicznych w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” na zadanie „Wsparcie samodzielności społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin”

Oferta złożona w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w obszarze „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego”

2019.09.23 10:05

Na realizację zadania publicznego w obszarze „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego” w ramach zadania 4. „Propagowanie rolnictwa ekologicznego oraz upowszechnienie roli pszczół w środowisku naturalnym” w trybie art. 19a ww. ustawy została złożona następująca oferta, spełniająca warunki formalne:

więcej o: Oferta złożona w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w obszarze „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego”