Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie art. 19a

Oferty złożone w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w obszarze „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego”

2019.09.09 14:00

Na realizację zadania publicznego w obszarze „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego” w ramach zadania 4. „Propagowanie rolnictwa ekologicznego oraz upowszechnienie roli pszczół w środowisku naturalnym” w trybie art. 19a ww. ustawy zostały złożone następujące oferty, spełniające warunki formalne:

więcej o: Oferty złożone w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w obszarze „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego”

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze "Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”

2019.09.05 08:35 , aktualizacja: 2019.09.05 08:43

3 września 2019 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 1233/67/19 rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” – zadanie „Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych wspierających rodziny z dziećmi i młodzieżą z zespołem Aspergera”.

więcej o: Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze "Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”

Oferta na realizację zadań publicznych w trybie art. 19a w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”

2019.08.23 15:00 , aktualizacja: 2019.08.23 15:04

Na realizację zadań publicznych w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”: na zadanie „Wsparcie samodzielności społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin" w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie złożono jedną ofertę:

więcej o: Oferta na realizację zadań publicznych w trybie art. 19a w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”

Cztery oferty na realizację zadań publicznych w trybie art. 19a w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

2019.08.07 15:15 , aktualizacja: 2019.08.07 15:20

Na realizację zadań publicznych w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”: na zadanie „Wsparcie samodzielności społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin" w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie złożono 4 oferty:

więcej o: Cztery oferty na realizację zadań publicznych w trybie art. 19a w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

4 oferty na realizację zadań publicznych w trybie art. 19a w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

2019.07.30 12:40

Na realizację zadań publicznych w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”: na zadanie „Wsparcie samodzielności społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin" w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie złożono 4 oferty:

więcej o: 4 oferty na realizację zadań publicznych w trybie art. 19a w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

5 ofert na realizację zadań publicznych w trybie art. 19a w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

2019.07.17 15:50 , aktualizacja: 2019.07.30 12:37

„Na realizację zadań publicznych w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”: na zadanie „Wsparcie samodzielności społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin" w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie złożono 5 ofert:

więcej o: 5 ofert na realizację zadań publicznych w trybie art. 19a w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym