Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie art. 19a

Pięć ofert na realizację zadań publicznych w trybie art. 19a w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

2019.07.09 12:35

Na realizację zadań publicznych w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”: na zadanie „Wsparcie samodzielności społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin" w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie złożono 5 ofert:

więcej o: Pięć ofert na realizację zadań publicznych w trybie art. 19a w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Dwie oferty złożone w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

2019.07.04 07:25 , aktualizacja: 2019.07.03 10:13

Do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej wpłynęło 2 oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. z pominięciem otwartego konkursu. Zostały one złożone przez:

więcej o: Dwie oferty złożone w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Otwarty konkurs ofert w obszarze „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych” – wyniki oceny formalnej

2019.07.01 12:20 , aktualizacja: 2019.07.01 12:26

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami oceny formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację w 2019 r. zadań publicznych województwa mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”

więcej o: Otwarty konkurs ofert w obszarze „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych” – wyniki oceny formalnej