Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie art. 19a

Dwie oferty złożone w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

2019.07.04 07:25 , aktualizacja: 2019.07.03 10:13

Autor: Cezary Kowalski, MCPS, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej wpłynęło 2 oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. z pominięciem otwartego konkursu. Zostały one złożone przez:

  1. Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych "Otwarte Serca", ul. Hubalczyków 3/19, 09–410 Płock
    Tytuł zadania publicznego: Zajęcia dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi z rodzin zastępczych z terenu Miasta Płocka.
  2. Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych "Otwarte Serca", ul. Hubalczyków 3/19, 09–410 Płock
    Tytuł zadania publicznego: Warsztaty uzupełniające zajęcia dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi z rodzin zastępczych z terenu Miasta Płocka.

Uwagi można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty.

 

Dodatkowych informacji dotyczących oferty udziela Cezary Kowalski z Wydziału Programów Społecznych, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, tel. 22 692 46 29 wew. 206, .

 

Pliki do pobrania

Rozmiar: 89 kB, Liczba pobrań: 93, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 89 kB, Liczba pobrań: 152, Adobe Acrobat Document

Liczba wyświetleń: 131

powrót