Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie art. 19a

Kolejna oferta złożona do MCPS z pominięciem otwartego konkursu ofert

2018.10.02 11:55

zastępczej” w ramach zadania pod nazwą: „Wspieranie realizacji programów podnoszących umiejętności wychowawcze rodziny i jej zdolności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie została złożona kolejna oferta, spełniająca warunki formalne:

więcej o: Kolejna oferta złożona do MCPS z pominięciem otwartego konkursu ofert

Oferta złożona w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”

2018.08.30 10:05

Na realizację zadania publicznego w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” w ramach zadania 17. „Upowszechnienie produktów tradycyjnych i regionalnych z listy produktów tradycyjnych i regionalnych z Mazowsza oraz pretendujących do wpisu na listę” w trybie art. 19a ww. ustawy została złożona następująca oferta, spełniająca warunki formalne:

więcej o: Oferta złożona w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”

2018.08.28 10:05 , aktualizacja: 2018.08.28 10:16

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 1346/364/18 z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zlecenie oraz dofinansowanie realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości” przyznał Fundacji Unimos dotację na realizację zadania publicznego pn.: „Futuro – rozwój przedsiębiorczości i sieci współpracy w ramach klastra AgroBioCluster” w kwocie 9 870 zł.

więcej o: Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”

Kolejne oferty złożone do MCPS z pominięciem otwartego konkursu ofert

2018.08.27 13:30

Na realizację zadania publicznego w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej” w ramach zadania pod nazwą: „Wspieranie realizacji programów podnoszących umiejętności wychowawcze rodziny i jej zdolności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych” w trybie art. 19a ustawy z 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zostały złożone kolejne oferty, spełniające warunki formalne:

więcej o: Kolejne oferty złożone do MCPS z pominięciem otwartego konkursu ofert

Zarząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył środki finansowe na „małe dotacje” w ramach obszaru „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej"

2018.08.08 12:00 , aktualizacja: 2018.08.08 14:41

W dniu 7 sierpnia 2018 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył kwotę 128 000,00 zł na udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego w obszarze "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej" pod nazwą: „Wspieranie realizacji programów podnoszących umiejętności wychowawcze rodziny i jej zdolności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych”.

więcej o: Zarząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył środki finansowe na „małe dotacje” w ramach obszaru „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej"