Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie art. 19a

Złożono ofertę w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania „Utrzymanie gotowości ratowniczej na obszarach wodnych województwa mazowieckiego” w obszarze „Ratownictwo i ochrona ludności”

2018.08.20 13:20

Autor: Przemysław Góralski (ES), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Na realizację zadania publicznego pn. „Utrzymanie gotowości ratowniczej na obszarach wodnych województwa mazowieckiego” w obszarze „Ratownictwo i ochrona ludności” w trybie art. 19a ww. ustawy została złożona oferta, spełniająca warunki formalne:

 

Oferta realizacji zadania publicznego „Utrzymanie gotowości ratowniczej na obszarze Jeziora Zegrzyńskiego”- Legionowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

 

 

W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty, każdy może zgłosić do niej uwagi, przesyłając je na adres e-mail .

 

 

Jeżeli załączone dokumenty nie mogą zostać prawidłowo odczytane przez czytnik ekranu, prosimy o kontakt mailowy z  bądź telefoniczny: 22 59 79 309. Postaramy się umożliwić Państwu zapoznanie się z tymi dokumentami.

Liczba wyświetleń: 148

powrót