Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie art. 19a

Przyznane dofinansowanie na realizację zadań publicznych w obszarze „wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” w trybie art. 19a ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

2018.09.03 10:20 , aktualizacja: 2018.09.03 11:39

Autor: Beata Krawczuk (ES), Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

Na mocy Uchwały nr 1379/369/18 Zarządu Województwa Mazowieckiego z 28 sierpnia 2018 roku przyznano dofinansowanie na realizację zadań publicznych w obszarze „wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” w trybie art. 19a ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - wsparcie otrzyma 11 oferentów.

 

 

 

Liczba wyświetleń: 469

powrót