Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie art. 19a

Kolejne oferty złożone do MCPS z pominięciem otwartego konkursu ofert

2018.08.27 13:30

Autor: Bogusława Kaczyńska (MCPS), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Na realizację zadania publicznego w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej” w ramach zadania pod nazwą: „Wspieranie realizacji programów podnoszących umiejętności wychowawcze rodziny i jej zdolności radzenia sobie
w sytuacjach kryzysowych” w trybie art. 19a ustawy z 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zostały złożone kolejne oferty, spełniające warunki formalne:

 

  1. Stowarzyszenie ”Społecznie Aktywni” z siedzibą: ul. Aleja 3 Maja 28, 05-120 Legionowo,

  2. Fundacja Pracownia Kompetencji z siedzibą: ul. Olszankowa E, 05-120 Legionowo.

     

Wszelkie uwagi do ofert należy zgłaszać w terminie 7 dni od daty upublicznienia ofert przesyłając je do Bogusławy Kaczyńskiej na adres e-mail: .

 

Jeżeli załączone dokumenty nie mogą zostać prawidłowo odczytane przez czytnik ekranu, prosimy o kontakt e-mailowy: boguslawa.kaczynska@mcps.com.pl lub telefoniczny: /22/ 692-46-29 wew. 201. Postaramy się umożliwić Państwu zapoznanie
się z tymi dokumentami.

Liczba wyświetleń: 197

powrót