Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie art. 19a

Zarząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył środki finansowe na „małe dotacje” w ramach obszaru „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej"

2018.08.08 12:00 , aktualizacja: 2018.08.08 14:41

Autor: Maciej Kluczyński (MCPS), Wprowadzenie: Dorota Mądral

W dniu 7 sierpnia 2018 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył kwotę 128 000,00 zł na udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego w obszarze "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej" pod nazwą: „Wspieranie realizacji programów podnoszących umiejętności wychowawcze rodziny i jej zdolności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych”.

Więcej informacji na ten temat na stronie MCPS.

Liczba wyświetleń: 221

powrót