Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie art. 19a

Pięć ofert na realizację zadań publicznych w trybie art. 19a w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

2019.07.09 12:35

Autor: Cezary Kowalski, MCPS, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Na realizację zadań publicznych w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”: na zadanie „Wsparcie samodzielności społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin" w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie złożono 5 ofert:

  • Fundacja Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera, nazwa zadania: "Wsparcie samodzielności społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin" (Oferta nr 1).
  • Fundacja Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera, nazwa zadania: "Wsparcie samodzielności społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin" (Oferta nr 2).
  • Fundacja Prima Security, nazwa zadania: "Marzy mi się".
  • Stowarzyszenie "na Całe Życie", nazwa zadania: "Pokonać bariery" (Oferta nr 1).
  • Caritas Diecezji Radomskiej, nazwa zadania: "Rozgrywki w życiu i w sporcie".

Wykaz ofert złożonych w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty, każdy może zgłosić do nich uwagi, przesyłając je na adres e-mail: .

Liczba wyświetleń: 129

powrót