Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie art. 19a

Oferta złożona w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w obszarze „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego”

2019.09.23 10:05

Autor: Agata Kowalczyk (RW), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Na realizację zadania publicznego w obszarze „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego” w ramach zadania 4. „Propagowanie rolnictwa ekologicznego oraz upowszechnienie roli pszczół w środowisku naturalnym” w trybie art. 19a ww. ustawy została złożona następująca oferta, spełniająca warunki formalne:


Oferta: Kółko Rolnicze „Zręczne Ręce” w Łęgu Przedmiejskim, nazwa zadania: Mała pszczoła wiele zdoła


 

 

W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty, każdy może zgłosić do niej uwagi, przesyłając je na adres e-mail: wydzialrolnictwa@mazovia.pl.

 

Wykaz ofert złożonych w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - http://www.dialog.mazovia.pl/wspolpraca/male-dotacje

 

Liczba wyświetleń: 120

powrót