Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie art. 19a

Zarząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył środki na „małe dotacje” w ramach obszaru „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób” na zadanie „Wsparcie ponadlokalnych systemów pozyskiwania, magazynowania dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania na rzecz osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym”

2019.10.08 14:40 , aktualizacja: 2019.10.08 14:48

Autor: Cezary Kowalski, MCPS, Wprowadzenie: Jerzy Lipka-Wołowski

3 września 2019 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył kwotę 50 000,00 zł na dofinansowanie zadania „Wsparcie ponadlokalnych systemów pozyskiwania, magazynowania dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania na rzecz osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym” w obszarze „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób”. Środki zostaną rozdysponowane w trybie pozakonkursowym (tzw. „małe dotacje”) w ramach art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688).

Pliki do pobrania

Rozmiar: 25 kB, Liczba pobrań: 120

Liczba wyświetleń: 115

powrót