Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie art. 19a

Oferta złożona w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w obszarze „Ratownictwo i ochrona ludności”

2019.09.12 14:55

Autor: Przemysław Góralski (OR), Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Na realizację zadania publicznego w obszarze „Ratownictwo i ochrona ludności” w trybie art. 19a ww. ustawy została złożona oferta, spełniająca warunki formalne:


Legionowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, nazwa zadania: „Podniesienie poziomu gotowości ratowniczej na Jeziorze Zegrzyńskim”

 

W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty, każdy może zgłosić do niej uwagi, przesyłając je na adres e-mail lub

Liczba wyświetleń: 159

powrót