Archiwum dokumentów strategicznych

Druga zmiana kontraktu wojewódzkiego na lata 2007-2008

2007.07.19 00:00

Dnia 26 maja 2008 r. zostało podpisane drugie Oświadczenie Stron w sprawie zmiany Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2008, zawartego dnia 17 lipca 2007 r. Ze Strony Rządowej Oświadczenie podpisał, z upoważnienia Ministra Rozwoju Regionalnego, Podsekretarz...

więcej o: Druga zmiana kontraktu wojewódzkiego na lata 2007-2008

Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego na 2007 rok

2007.04.12 00:00

Wieloletnie zaniedbania w zakresie budowy nowych obiektów sportowych oraz modernizacji i remontów już istniejących obiektów sportowych sprawiły, że jeszcze do niedawna stan bazy sportowej uznawano za katastrofalny. Szansę zmiany sytuacji w tym zakresie stwarza Rozporządzenie Ministra...

więcej o: Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego na 2007 rok

Program współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2007

2006.10.20 00:00

Uchwałą Nr 213/06 z dnia 9 października 2006 roku Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął „Programu współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2007".

więcej o: Program współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2007

Wojewódzki Program Opieki nad Zabytkami na lata 2006-2009

2006.02.09 00:00

Program został opracowany przez Zespół powołany Zarządzeniem Marszałka Województwa Mazowieckiego Nr 168/2004 z dnia 24 listopada 2004 roku, jest częścią składową „Wojewódzkiego Programu Ochrony i Kształtowania Dziedzictwa Kulturowego”, przygotowanego przez Mazowieckie Biuro Planowania...

więcej o: Wojewódzki Program Opieki nad Zabytkami na lata 2006-2009

Wojewódzki Program Rozwoju Regionalnego Mazowsza na lata 2001–2006

2002.02.12 00:00

Samorząd województwa odpowiada za działania podejmowane w województwie na rzecz rozwoju, w tym programowanie rozwoju i realizację celów na poziomie regionalnym. Zadanie to obejmuje przygotowanie i wdrożenie strategii rozwoju województwa oraz programu wojewódzkiego.

więcej o: Wojewódzki Program Rozwoju Regionalnego Mazowsza na lata 2001–2006