Archiwum dokumentów strategicznych

Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego na 2007 rok

2007.04.12 00:00

Autor: Administrator, Wprowadzenie: Administrator

Wieloletnie zaniedbania w zakresie budowy nowych obiektów sportowych oraz modernizacji i remontów już istniejących obiektów sportowych sprawiły, że jeszcze do niedawna stan bazy sportowej uznawano za katastrofalny. Szansę zmiany sytuacji w tym zakresie stwarza Rozporządzenie Ministra Sportu nakładające obowiązek na samorządy wojewódzkie uchwalania Programu Rozwoju Bazy Sportowej.

Zarząd Województwa Mazowieckiego stara się w jak największym stopniu wspierać finansowo działania przyczyniające się do rozwoju bazy sportowej, przeznaczając na ten cel między innymi środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach określonego przez Ministerstwo Sportu dla województwa mazowieckiego limitu środków na 2007 rok, który wynosi ogółem 18.870 tys. zł, w tym 14.653 tys. zł to kwota zobowiązań z tytułu zawartych umów. Uwzględniając powyższą kwotę zobowiązań na dofinansowanie noworozpoczynanych zadań pozostaje kwota 4.217 tys. zł.

24 noworozpoczynane zadania inwestycyjne uzyskały akceptację Zarządu Województwa Mazowieckiego oraz Komisji Zdrowia i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Mazowieckiego i zostały włączone do programu rozwoju bazy sportowej województwa mazowieckiego na 2007 rok Są to m. in. budowa hal sportowych i sal gimnastycznych oraz terenowe urządzenia sportowe. Samorządy gminne zgłosiły do wojewódzkiego programu na 2007r. 132zadania inwestycyjne z wnioskowaną kwotą dofinansowania około 70 mln zł.

Pliki do pobrania

Rozmiar: 445 kB, Liczba pobrań: 371, Dokument programu Microsoft Excel

Liczba wyświetleń: 6589

powrót