Usługi (WCM)

Portal WCM

Chcąc ułatwić Państwu kontakt z urzędem, opracowaliśmy opisy usług świadczonych przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
 

Usługi dostępne są na portalu WCM, pod adresem: wcm.mazovia.pl .

 

Kontakt z urzędem jest możliwy:

 • osobiście w siedzibach urzędu w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26, ul. Skoczylasa 4, ul. Kłopotowskiego 5, ul. Okrzei 35, Al. Solidarności 61 od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00–16.00,
 • osobiście w siedzibach delegatur: Ciechanów, ul. Wodna 1; Ostrołęka, ul. Piłsudskiego 38; Płock, ul. Kolegialna 19; Radom, ul. Kościuszki 5a; Siedlce, ul. Wiszniewskiego 4; Żyrardów ul.1 Maja 17; Piaseczno, ul. Puławska 38; Wołomin, ul. Miła 3,
 • za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby właściwej delegatury,
 • telefonicznie, pod nr 22 5979100,
 • faksem: 22 5979290,
 • drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu e-PUAP na adres elektronicznej skrzynki podawczej urzędu,
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres . Wiadomości e-mail wpływające na podany wyżej adres poczty elektronicznej traktowane są jak przesyłki wpływające do urzędu w sposób tradycyjny (nieelektroniczny) i podlegają rozpatrzeniu jak każde pismo doręczone na nośniku papierowym.

 

Projekt „Portal korporacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie – platforma cyfrowa e-usług”

Ideą projektu jest:

 • zwiększenie efektywności działania poprzez:

  • budowę systemów pracy grupowej zintegrowanych z obiegiem dokumentów i repozytoriami (obniżenie kosztów utrzymania systemów oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemów ICT),

  • wprowadzenie jednolitego środowiska pakietu biurowego (podniesienie efektywności działania oraz obniżenie kosztów eksploatacji),

  • wprowadzenie zintegrowanego systemu zarządzania zasobami teleinformatycznymi UMWM
   w Warszawie,

    

 • zwiększenie bezpieczeństwa w odniesieniu do obecnie użytkowanych systemów informatycznych poprzez wprowadzenie polityk bezpieczeństwa, zawierających konieczność uwierzytelniania na bazie certyfikatów (bezpieczeństwo i dostosowanie do regulacji prawnych),

   

 • dostosowanie infrastruktury informatycznej do bieżących regulacji prawnych, w szczególności do rozporządzenia Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności,

   

 • poprawę obsługi obywateli poprzez budowę platformy front office wraz z katalogiem 170 formularzy e-usług dla klientów zewnętrznych,

 • stworzenie jednolitej platformy informatycznej z wieloma usługami dla pracowników tzw. moduły back office.