Program rozwoju

Samorządowy Program Rozwoju Mazowsza

2006.01.20 00:00 , aktualizacja: 2016.03.18 12:26

Autor: Administrator, Wprowadzenie: Administrator

W dniu 19 grudnia 2005 roku Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 233/05 uchwalił Samorządowy Program Rozwoju Mazowsza z komponentami: Mazowiecki Program Wsparcia Powiatowej Infrastruktury Drogowej, Mazowiecki Program Modernizacji Placówek Oświatowych na Terenach Wiejskich, Mazowiecki Program Wyrównywania Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Samorządowy Program Rozwoju Mazowsza będzie realizował Strategię Rozwoju Województwa Mazowieckiego w stopniu wyczerpującym zakres trzech Programów Wojewódzkich, tworzących komponenty:

KOMPONENT A
Mazowiecki Program Wsparcia Rozwoju Powiatowej Infrastruktury Drogowej – przyjęty Uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 122/05 z dnia 5 września 2005 r.

KOMPONENT B
Mazowiecki Program Modernizacji Placówek Oświatowych na Terenach Wiejskich - przyjęty Uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 177/05 z dnia 24 października 2005 r.

KOMPONENT C
Mazowiecki Program Wyrównywania Rozwoju Obszarów Wiejskich - przyjęty Uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 87/05 z dnia 9 czerwca 2005 r.

Procedury wdrażania Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza oraz Zasady udzielania pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania pozostają jak w w/w Programach/komponentach.

Artykuły powiązane

Samorządowy Program Rozwoju Mazowsza. Komunikat nr 16

09-01-2007
Dotyczy realizacji „Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza” (SPRM) – komponenty: D – działanie pilotażowe, E i F – środki nie wygasające z upływem 2006 roku.
więcej o: Samorządowy Program Rozwoju Mazowsza. Komunikat nr 16

Samorządowy Program Rozwoju Mazowsza. Komunikat nr 15

05-01-2007
Dotyczy realizacji „Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza” (SPRM) – komponenty: D – działanie pilotażowe, E i F – środki niewygasające z upływem 2006 roku.
więcej o: Samorządowy Program Rozwoju Mazowsza. Komunikat nr 15

Samorządowy Program Rozwoju Mazowsza. Komunikat nr 14

18-12-2006
Uprzejmie przypominamy Beneficjentom wszystkich Komponentów SPRM o dostarczeniu poświadczonych za zgodność z oryginałem stosownych dokumentów, w terminie do 31.12.2006 r.: 1. Potwierdzenie operacji zapłaty uzyskanych środków dotacji celowej na konto wykonawcy zadania w formie...
więcej o: Samorządowy Program Rozwoju Mazowsza. Komunikat nr 14

Samorządowy Program Rozwoju Mazowsza. Komunikat nr 13

06-11-2006
Dotyczy realizacji „Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza” (SPRM) – komponenty: A, B, C, D-pilot, D, E i F
więcej o: Samorządowy Program Rozwoju Mazowsza. Komunikat nr 13

Samorządowy Program Rozwoju Mazowsza. Komunikat nr 12

12-10-2006
Dotyczy realizacji „Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza” (SPRM) komponentów: E – „Mazowiecki Program Zaopatrzenia w Wodę – Budowa Wodociągów na Terenach Wiejskich” i F – „Uzupełnienie Finansowe ZPORR – Wodociągi – Pomoc Klęskowa”.
więcej o: Samorządowy Program Rozwoju Mazowsza. Komunikat nr 12

Samorządowy Program Rozwoju Mazowsza. Komunikat nr 11

06-09-2006
Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców gmin dotkniętych suszą, Samorząd Województwa Mazowieckiego uznał za konieczne stworzenie w ramach Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza specjalnego rodzaju pomocy w zniwelowaniu jej skutków. Wygospodarowane z oszczędności budżetu województwa...
więcej o: Samorządowy Program Rozwoju Mazowsza. Komunikat nr 11

Samorządowy Program Rozwoju Mazowsza - Komunikat nr 10 dla wszystkich beneficjentów

01-09-2006
Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich zwraca się do wszystkich Beneficjentów Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza z uprzejmą prośbą o dostarczenie informacji o dacie odbioru technicznego inwestycji realizowanych przy współudziale środków pochodzących z budżetu...
więcej o: Samorządowy Program Rozwoju Mazowsza - Komunikat nr 10 dla wszystkich beneficjentów

Samorządowy Program Rozwoju Mazowsza - Komponent „C”, Komunikat nr 9

02-06-2006
Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich uprzejmie informuje Beneficjentów, że środki przekazane z budżetu Województwa Mazowieckiego na odrębny rachunek bankowy Gminy, o którym mowa w § 5 Umowy pomiędzy Województwem a Beneficjentem, powinny być tam utrzymywane do momentu...
więcej o: Samorządowy Program Rozwoju Mazowsza - Komponent „C”, Komunikat nr 9

Samorządowy Program Rozwoju Mazowsza, Komunikat Nr 7, dotyczy Komponentu C

12-05-2006
Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich uprzejmie informuje, że beneficjenci którzy mają przyznaną dotację na budowę lub modernizację sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej zobowiązani są do pokrycia min. 10% kosztów zadania inwestycyjnego z środków własnych gminy....
więcej o: Samorządowy Program Rozwoju Mazowsza, Komunikat Nr 7, dotyczy Komponentu C

Samorządowy Program Rozwoju Mazowsza, Komunikat nr 6

27-04-2006
Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich informuje, że w dniu 24 kwietnia 2006r Sejmik Województwa Mazowieckiego, na wniosek Zarządu Województwa Mazowieckiego, rozdysponował środki na dotacje celowe w komponencie D oraz przyznał i rozdysponował dodatkowe środki na dotacje...
więcej o: Samorządowy Program Rozwoju Mazowsza, Komunikat nr 6

Samorządowy Program Rozwoju Mazowsza - Komunikat nr 5

23-03-2006
Komunikat w sprawie realizacji Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza komponent D – „Wieloletni Program Rozwoju Infrastruktury Sportowej”.
więcej o: Samorządowy Program Rozwoju Mazowsza - Komunikat nr 5

Samorządowy Program Rozwoju Mazowsza - Komunikat nr 4

23-03-2006
Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich uprzejmie informuje, że Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 21 marca br. zatwierdził wzory umów do Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza.
więcej o: Samorządowy Program Rozwoju Mazowsza - Komunikat nr 4

Samorządowy Program Rozwoju Mazowsza - Komunikat Nr 3

14-03-2006
Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich informuje, że Sejmik Województwa Mazowieckiego w dniu 13 marca 2006 roku zatwierdził, przedłożone przez Zarząd Województwa, imienne listy Beneficjentów oraz maksymalnych kwot dotacji celowych do zgłoszonych zadań w ramach komponentów...
więcej o: Samorządowy Program Rozwoju Mazowsza - Komunikat Nr 3

Samorządowy Program Rozwoju Mazowsza - Komunikat nr 2

18-01-2006
W dniu 19 grudnia 2005 roku Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwalił „Samorządowy Program Rozwoju Mazowsza z komponentami...”.
więcej o: Samorządowy Program Rozwoju Mazowsza - Komunikat nr 2

Samorządowy Program Rozwoju Mazowsza - Komunikat Nr 1

30-12-2005
Dnia 19.12.2005 Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę nr 233/05 w sprawie uchwalenia „Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza z komponentami ...” Komponent A - Mazowiecki Program Wsparcia Rozwoju Powiatowej Infrastruktury Drogowej; Komponent B - Mazowiecki Program Modernizacji...
więcej o: Samorządowy Program Rozwoju Mazowsza - Komunikat Nr 1

Liczba wyświetleń: 52291