Transport drogowy

Informacja dla przewoźników mających zawarte z Województwem Mazowieckim umowy określającej zasady przekazywania dopłat z tytułu stosowania ulg ustawowych w krajowych pasażerskich przewozach autobusowych

2016.10.20 08:35

Autor: Krzysztof Lesiak, (NI), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Zgodnie z art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego do ulgi 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu autobusowego w komunikacji zwykłej i przyśpieszonej, na podstawie biletów jednorazowych są uprawnione dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.

 

Uprzejmie informujemy, że w Dzienniku Ustaw z 2016 r. pod pozycją 35 została opublikowana ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, na podstawie której został zmieniony między innymi wiek dziecka rozpoczynającego odbywanie obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.

 

Od 1 września 2016 r. dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego.  

 

W związku z tym zachodzi konieczność dostosowania posiadanych przez Państwa kas rejestrujących do tych zmian.

Liczba wyświetleń: 432

powrót