Plan transportowy

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Mazowieckiego

2015.05.07 13:20 , aktualizacja: 2018.04.10 11:17

Autor: Magdalena Prządka - Głodek, NI, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Mazowieckiego jest dokumentem wiodącym, określającym główne cele i kierunki rozwoju publicznego transportu zbiorowego na lata 2014–2030 w przewozach o charakterze wojewódzkim,  realizowanego w ramach użyteczności publicznej.

 

Podstawa prawna jego opracowania:

  • Ustawa z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011r. nr 5, poz. 13),

  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 maja 2011r. w sprawie szczegółowego zakresu planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. z 2011r. nr 117, poz. 684).

Główną ideą  dokumentu jest zaplanowanie organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej na terenie Mazowsza zapewniających dostępność i spójność terytorialną regionu.

Plan transportowy jest zgodny z celem głównym „Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego”, który został zdefiniowany jako zmniejszenie dysproporcji rozwoju w województwie mazowieckim oraz wzrost znaczenia Obszaru Metropolitalnego Warszawy w Europie, a także z celem strategicznym dla obszaru Przestrzeń i Transport, jakim jest poprawa dostępności i spójności terytorialnej regionu oraz kształtowanie ładu przestrzennego.

 

Plan transportowy określa w szczególności:

• Sieć komunikacyjną, na której planowane jest wykonywanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej,
• Ocenę i prognozy potrzeb przewozowych,
• Przewidywane finansowanie usług przewozowych,
• Preferencje dotyczące wyboru rodzaju środka transportu,
• Zasady organizacji rynku przewozów,
• Pożądany standard usług przewozowych,
• Przewidywany sposób organizowania systemu informacji dla pasażera.

 

W dnia 3 listopada 2014 r. Plan transportowy uchwałą Nr 217/14 został uchwalony przez Sejmik Województwa Mazowieckiego.

W dniu 28 listopada 2014 r. Plan transportowy został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

Konsultacje społeczne projektu "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla województwa mazowieckiego"

 

Działając na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5 poz. 13) w dniach od 11 sierpnia 2014 r. do 1 września 2014 r. przeprowadzone zostały konsultacje społeczne projektu Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Mazowieckiego.

W dniu 30 września 2014 r. na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie ogłoszony został Raport z konsultacji społecznych projektu "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla województwa mazowieckiego".

 

 

Pliki do pobrania

Rozmiar: 6785 kB, Liczba pobrań: 2504, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 1542 kB, Liczba pobrań: 1142, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 1259 kB, Liczba pobrań: 878, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 1483 kB, Liczba pobrań: 1375, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 1286 kB, Liczba pobrań: 841, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 2454 kB, Liczba pobrań: 751, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 894 kB, Liczba pobrań: 1202, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 15662 kB, Liczba pobrań: 1115, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 1164 kB, Liczba pobrań: 709
Rozmiar: 1061 kB, Liczba pobrań: 471

Liczba wyświetleń: 6309