Sprawozdania/zestawienia

Województwo mazowieckie, będąc organizatorem publicznego transportu zbiorowego, realizuje obowiązek świadczenia usług publicznych w transporcie kolejowym na podstawie wieloletnich umów zawartych ze spółkami: „Koleje Mazowieckie - KM” sp. z o.o. oraz Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. Każdego roku określane są m.in. następujące parametry umów: szacowana wysokość rekompensaty wraz z zasadami jej przekazywania i rozliczania oraz wynikająca z zamówionego przez organizatora rozkładu jazdy pociągów, planowana praca eksploatacyjna. Poniżej przedstawiono podstawowe informacje dotyczące transportu publicznego z obszaru działań Marszałka Województwa Mazowieckiego.

 

Umowy Ramowe

 

Informacja na temat pracy eksploatacyjnej i rekompensaty z tytułu świadczenia usług w kolejowym transporcie publicznym, podana do publicznej wiadomości zgodnie z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia 1370 Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 października 2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70.

 

Rok

Praca eksploatacyjna (pockm) – Koleje Mazowieckie

Rekompensata (zł) – Koleje Mazowieckie

Praca eksploatacyjna (pockm) – Warszawska Kolej Dojazdowa

Rekompensata (zł) – Warszawska Kolej Dojazdowa

2005

10 739 256,00

99 600 000,00

362 248,00

500 000,00

2006

13 161 000,00

138 000 000,00

1 115 000,00

3 000 000,00

2007

13 251 000,00

168 500 000,00

1 117 901,00

5 000 000,00

2008

13 466 977,00

182 000 000,00

1 147 335,00

6 380 000,00

2009

13 363 333,16

181 769 747,92

1 125 789,00

6 236 424,56

2010

14 248 268,43

193 835 190,99

1 132 058,00

4 922 130,08

2011

14 945 671,71

211 555 721,70

1 157 483,00

5 301 279,09

2012

16 046 986,42

219 804 662,97

1 146 292,00

16 020 949,37

2013

16 147 638,54

241 906 309,10

1 214 668,00

20 502 863,02

2014

15 429 791,61

244 511 570,85

1 300 525,00

18 233 364,57

2015

15 433 103,55

246 975 457,94

1 187 245,00

24 316 904,85

2016

16 608 269,37

285 497 464,31

1 201 682,00

30 747 630,82

2017

17 724 228,39

257 590 102,53

1 541 931,00

30 597 221,70

2018

17 374 731,98

284 000 000,00

1 607 397,00

27 227 779,37

2019

17 682 064,69

326 390 160,00

1 652 113,00

27 644 273,22

 
 

 

Łączna praca eksploatacyjna operatorów kolejowych

Praca eksploatacyjna

 

Łączna rekompensata przekazana operatorom kolejowym

 

Kwota dopłat

 

 

Informacja o liczbie i sposobie załatwienia skarg i reklamacji oraz liczbie i wysokości przyznanych odszkodowań z tytułu świadczenia usług w kolejowym transporcie publicznym, przekazywana przez operatorów kolejowych, zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy z 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13, z późn. zm.).

 

 

 

 

Rok

 

Liczba skarg i reklamacji – Koleje Mazowieckie

 

Liczba przyznanych odszkodowań – Koleje Mazowieckie

 

Kwota przyznanych odszkodowań (zł) – Koleje Mazowieckie

Liczba skarg i reklamacji – Warszawska Kolej Dojazdowa

Liczba przyznanych odszkodowań – Warszawska Kolej Dojazdowa

Kwota przyznanych odszkodowań (zł) – Warszawska Kolej Dojazdowa

2012

2 579

286

13 962,13

3 584

3

109,80

2013

3 155

273

10 980,31

1 505

5

125,75

2014

3 862

698

21 234,73

3 687

75

4 960,11

2015

4 075

1 003

27 617,12

2 845

0

0,00

2016

4 779

1 645

49 873,81

1 045

0

0,00

2017

3 589

1 055

64 150,16

562

0

0,00

2018 3 796 948 55 912,64 1 659 0 0,00
 

 

Zbiorcza informacja dotyczącą publicznego transportu zbiorowego na obszarze województwa mazowieckiego, przekazywana zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. nr 5, poz. 13, z późn. zm.) przez marszałka województwa mazowieckiego ministrowi właściwemu do spraw transportu.

 

Uchwała nr 103/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z 20 czerwca 2017 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej w wojewódzkim publicznym transporcie zbiorowym.

 

Jeżeli załączone dokumenty nie mogą zostać prawidłowo odczytane przez czytnik ekranu, prosimy o kontakt mailowy z bądź telefoniczny: (22) 59 79 839. Postaramy się umożliwić Państwu zapoznanie się z tymi dokumentami.

Pliki do pobrania

Rozmiar: 3868 kB, Liczba pobrań: 254, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 3445 kB, Liczba pobrań: 203, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 3243 kB, Liczba pobrań: 139, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 3314 kB, Liczba pobrań: 337, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 3016 kB, Liczba pobrań: 202, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 3686 kB, Liczba pobrań: 293, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 357 kB, Liczba pobrań: 370, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 362 kB, Liczba pobrań: 328, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 350 kB, Liczba pobrań: 452, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 2948 kB, Liczba pobrań: 394, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 3026 kB, Liczba pobrań: 413, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 2874 kB, Liczba pobrań: 328, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 352 kB, Liczba pobrań: 1547, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 348 kB, Liczba pobrań: 400, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 359 kB, Liczba pobrań: 425, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 352 kB, Liczba pobrań: 476, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 360 kB, Liczba pobrań: 447, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 348 kB, Liczba pobrań: 423, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 349 kB, Liczba pobrań: 441, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 359 kB, Liczba pobrań: 525, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 350 kB, Liczba pobrań: 461, Adobe Acrobat Document

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.