RUMOBIL

Spotkanie partnerów projektu RUMOBIL

2017.10.23 14:25 , aktualizacja: 2017.10.23 14:54

Autor: Magdalena Prządka-Głodek (NI), Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

  • pociąg stoi na stacji Pociąg kolei DB (Fot....
  • plakat w języku niemieckim Plakat promujący (Fot....
  • widok na tory i stację Stacja kolejowa Lutherstadt...
  • zadaszony peron Jeden z peronów (Fot....

W Wittenberdze w Niemczech spotkali się partnerzy projektu RUMOBIL. Gospodarzem roboczego zjazdu partnerów był lider projektu – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Transportu kraju związkowego Saksonia-Anhalt.

 

W trakcie spotkania podsumowano zakończenie dwóch pełnych okresów realizacji projektu. Uwzględniono wkład poszczególnych partnerów w realizację projektów pilotażowych, wydatki finansowe z budżetów oraz stopień osiągnięcia założonych wskaźników. Omówiono także prace związane z przygotowaniem Strategii RUMOBIL, której rezultaty znajdą odzwierciedlenie w regionalnych dokumentach transportowych obowiązujących u poszczególnych partnerów. Słowacki partner (UNIZA – Uniwersytet Żyliński), przedstawił raport dotyczący efektów wdrażania poszczególnych etapów projektów pilotażowych.

 

Komunikacja i promocja

Partner z Chorwacji (koleje chorwackie) podsumował drugi okres, biorąc pod uwagę działania promocyjne. Z raportu wynika, że Mazowsze wykonało swoje zadanie w 100 proc. Na stacjach i przystankach kolejowych leżących wzdłuż linii kolejowej nr 27 i 33, a także w szynobusach Kolei Mazowieckich umieszczane były plakaty i dodatkowo dystrybuowane ulotki promujące projekt i aplikację „tropKM”.

 

Zielona stacja kolejowa

Obecni w Wittenberdze partnerzy zwiedzili zmodernizowany węzeł przesiadkowy. Otrzymał on miano najlepszej stacji kolejowej  2017 roku. Stację kolejową okrzyknięto „zieloną” z uwagi na zastosowanie wielu ekologicznych rozwiązań, wpływających na środowisko naturalne. Z założenia ma ona być samowystarczalna w odniesieniu do zapotrzebowania na energię elektryczną (wykorzystanie paneli fotowoltaicznych). Ponadto budynek wyposażono w dużą liczbę okien, co przekłada się na większy udział światła naturalnego. Na dachu natomiast posadzono rośliny.

 

Reformacja w transporcie?

Drugi dzień obrad zdominował temat aktualnego stanu i miejsca publicznego transportu zbiorowego na terenach wiejskich i mało zurbanizowanych. W gronie specjalistów zastanawiano się, jak zmienić niekorzystne trendy i poprawić sytuację mieszkańców gmin oddalonych od dużych ośrodków miejskich. Jednym z zaproponowanych rozwiązań jest uwzględnienie dziesięciu tez opracowanych przez partnerów projektu RUMOBIL.

Liczba wyświetleń: 214

powrót