Uchwały zarządu

Nr 2779/117/11 z dn. 12-12-2011

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o udzielenie dotacji na dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony przyrody przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz udzielenia upoważnienia do podpisania tych umów.

więcej

Nr 2778/117/11 z dn. 12-12-2011

w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury w sprawie zamówienia publicznego na przeprowadzenie badania rocznego sprawozdania finansowego Województwa Mazowieckiego za 2011 rok.

więcej

Nr 2777/117/11 z dn. 12-12-2011

w sprawie dokonania przez Województwo Mazowieckie wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej dla województw (rata należna za miesiąc grudzień 2011 r.).

więcej

Nr 2776/117/11 z dn. 12-12-2011

w sprawie weryfikacji projektów planów finansowych jednostek budżetowych dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego na 2012 rok.

więcej

Nr 2775/117/11 z dn. 12-12-2011

w sprawie weryfikacji złożonych projektów planów finansowych jednostek budżetowych na 2012 r. pod względem ich zgodności z projektem uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2012 rok.

więcej

Nr 2774/117/11 z dn. 12-12-2011

w sprawie zmian w Planie dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego na 2011 rok.

więcej

Nr 2773/117/11 z dn. 12-12-2011

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2011 r.

więcej
Uchwały zarządu