Uchwały zarządu

Nr 2819/117/11 z dn. 12-12-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie zakupu usługi polegającej na przygotowaniu i zamieszczeniu artykułów promujących Województwo Mazowieckie w czasopiśmie branżowym „Wiadomości Turystyczne” w powiązaniu z krajowymi targami turystycznymi w 2011 roku.

więcej

Nr 2818/117/11 z dn. 12-12-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie zakupu usługi polegającej na przygotowaniu i zamieszczeniu artykułu promującego Województwo Mazowieckie w bezpłatnym miesięczniku „Welcome to Warsaw and to Poland”.

więcej

Nr 2817/117/11 z dn. 12-12-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia środków finansowych na organizację finału VI edycji konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu” promującego turystyczne walory Województwa Mazowieckiego.

więcej

Nr 2816/117/11 z dn. 12-12-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Miastem Łaskarzew dotyczącego promocji Mazowsza podczas obchodów „Dni Łaskarzewa” oraz wydatkowania środków finansowych na realizację tego porozumienia.

więcej

Nr 2815/117/11 z dn. 12-12-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Międzyleskim Szpitalem Specjalistycznym dotyczącego wspólnego wydania albumu okolicznościowego z okazji 50 - lecia Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie z przeznaczeniem na cele promocyjne Województwa Mazowieckiego oraz promocji Województwa podczas uroczystości obchodów jubileuszu.

więcej

Nr 2814/117/11 z dn. 12-12-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Fundacją „Europe 2004” dotyczącego współorganizacji festiwalu filmowego „VI FilmAT”, który odbędzie się w Warszawie oraz przeznaczenia środków finansowych na realizację tego porozumienia.

więcej

Nr 2813/117/11 z dn. 12-12-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie promocji Województwa Mazowieckiego podczas wydarzenia kulturalno – promocyjnego „Summer Fest”, które odbędzie się w siedzibie przedstawicielstwa Saksonii - Anhalt w Brukseli.

więcej

Nr 2812/117/11 z dn. 12-12-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie umów dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Województwa Mazowieckiego.

więcej

Nr 2811/117/11 z dn. 12-12-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie promocji wydarzenia kulturalnego „Dni Mazowsza na Podolu”, które odbędzie się w terminie 23 – 25 września 2011 roku na Ukrainie.

więcej

Nr 2810/117/11 z dn. 12-12-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie wystaw realizowanych przez Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie.

więcej
Uchwały zarządu