Uchwały zarządu

Nr 2789/117/11 z dn. 12-12-2011

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie likwidacji aglomeracji Stupsk.

więcej

Nr 2788/117/11 z dn. 12-12-2011

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie likwidacji aglomeracji Sanniki.

więcej

Nr 2787/117/11 z dn. 12-12-2011

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie likwidacji aglomeracji Korczew.

więcej

Nr 2786/117/11 z dn. 12-12-2011

w sprawie rozwiązania umowy zawartej z Gminą Goworowo o udzielenie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn.: „Budowa kompleksu boisk sportowych zgodnie z założeniami programu „Moje Boisko – Orlik 2012”.

więcej

Nr 2785/117/11 z dn. 12-12-2011

w sprawie rozwiązania umowy zawartej z Gminą Mochowo o udzielenie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn.: „Budowa kompleksu boisk sportowych zgodnie z założeniami programu „Moje Boisko – Orlik 2012”.

więcej

Nr 2784/117/11 z dn. 12-12-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Programowej w Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Warszawie.

więcej

Nr 2783/117/11 z dn. 12-12-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych na prezentację Województwa Mazowieckiego na wystawie organizowanej przez Sieć Regionów Europejskich Wykorzystujących Technologie Kosmiczne (Stowarzyszenie NEREUS), która odbędzie się w Parlamencie Europejskim w dniach 7 - 11 listopada 2011 r.

więcej

Nr 2782/117/11 z dn. 12-12-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie kosztów udziału Województwa Mazowieckiego w organizacji wspólnych wydarzeń w Brukseli w trakcie trwania polskiego przewodnictwa w Radzie UE.

więcej

Nr 2781/117/11 z dn. 12-12-2011

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Województwo Mazowieckie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowy o współpracy w Projekcie „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)”, w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.

więcej

Nr 2780/117/11 z dn. 12-12-2011

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przystąpienia Województwa Mazowieckiego do organizacji zrzeszającej publiczne służby socjalne w Europie pn.: „European Social Network” (ESN).

więcej
Uchwały zarządu