Uchwały zarządu

Nr 2809/117/11 z dn. 12-12-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie pokrycia kosztów wynajmu sali oraz zakupu usługi cateringowej w ramach organizacji obchodów z okazji „Dnia Weterana”, które odbędą się w Warszawie.

więcej

Nr 2808/117/11 z dn. 12-12-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie pokrycia kosztów organizacji wizyty studyjnej dziennikarzy na terenie południowego Mazowsza.

więcej

Nr 2807/117/11 z dn. 12-12-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie pokrycia kosztów organizacji wizyty studyjnej dziennikarzy na terenie północnego Mazowsza odbywającej się 13 maja 2011 roku.

więcej

Nr 2806/117/11 z dn. 12-12-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie pokrycia kosztów organizacji wizyty studyjnej dziennikarzy na terenie centralnego Mazowsza.

więcej

Nr 2805/117/11 z dn. 12-12-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie zakupu flag z symbolem województwa mazowieckiego w związku z  uroczystością beatyfikacji Jana Pawła II w Rzymie.

więcej

Nr 2804/117/11 z dn. 12-12-2011

w sprawie porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków dotyczącego wydania materiałów pokonferencyjnych związanych z konferencją naukową „Zabytki na Mazowszu – nasz wspólny cel”.

więcej

Nr 2803/117/11 z dn. 12-12-2011

w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu.

więcej

Nr 2802/117/11 z dn. 12-12-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia środków finansowych na dopłaty do krajowych pasażerskich przejazdów autobusowych osób uprawnionych w 2011 r.

więcej

Nr 2801/117/11 z dn. 12-12-2011

w sprawie sprzedaży udziału stanowiącego własność Województwa Mazowieckiego w nieruchomości położonej w Ostrołęce przy ul. 11 Listopada 68, na rzecz Powiatu Ostrołęckiego.

więcej

Nr 2800/117/11 z dn. 12-12-2011

w sprawie wypłaty odszkodowania za nieruchomości przewidziane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod poszerzenie dróg wojewódzkich.

więcej
Uchwały zarządu