Uchwały zarządu

Nr 2829/117/11 z dn. 12-12-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi.

więcej

Nr 2828/117/11 z dn. 12-12-2011

w sprawie zwrotu części kwoty dofinansowania otrzymanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.: „Rozbudowa i adaptacja kamienicy przy ul. Tumskiej dla potrzeb Muzeum Mazowieckiego w Płocku”

więcej

Nr 2827/117/11 z dn. 12-12-2011

w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Województwa Mazowieckiego za 2011 r.

więcej

Nr 2826/117/11 z dn. 12-12-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie pokrycia zobowiązań po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej pod nazwą Wojewódzkie Centrum Stomatologii w Warszawie.

więcej

Nr 2825/117/11 z dn. 12-12-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia środków finansowych na organizację uroczystości wręczenia nagród laureatom XII edycji konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego.

więcej

Nr 2824/117/11 z dn. 12-12-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia środków finansowych na usługę poligraficzną w ramach organizacji uroczystości wręczenia nagród laureatom XII edycji konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego.

więcej

Nr 2823/117/11 z dn. 12-12-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia środków finansowych na organizację uroczystej projekcji filmu pt.: „Serce Chopina”.

więcej

Nr 2822/117/11 z dn. 12-12-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na organizację XII edycji konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego.

więcej

Nr 2821/117/11 z dn. 12-12-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie zgody na pokrycie kosztów wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnych przeprowadzających egzaminy dla osób ubiegających się o uprawnienia pilota wycieczek i przewodnika turystycznego oraz egzaminy językowe w 2011 roku.

więcej

Nr 2820/117/11 z dn. 12-12-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie zakupu usługi polegającej na zamieszczeniu dodatku tematycznego dotyczącego Dożynek Wojewódzkich na Mazowszu w mazowieckich czasopismach regionalnych.

więcej
Uchwały zarządu