Uchwały zarządu

Nr 2799/117/11 z dn. 12-12-2011

w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi Bródnowskiemu SPZOZ siedzibą w Warszawie, postawionemu w stan likwidacji, na zmianę warunków umowy dzierżawy zawartej z Mazowieckim Szpitalem Wojewódzkim Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

więcej

Nr 2798/117/11 z dn. 12-12-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Polskich Kolei Państwowych S.A. nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących Warszawską Kolej Dojazdową wraz z infrastrukturą, posadowioną na tych nieruchomościach.

więcej

Nr 2797/117/11 z dn. 12-12-2011

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użyczenia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

więcej

Nr 2796/117/11 z dn. 12-12-2011

w sprawie przekazania do administrowania Mazowieckiemu Zarządowi Nieruchomości w Warszawie udziału w nieruchomości zabudowanej położonej w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 28.

więcej

Nr 2795/117/11 z dn. 12-12-2011

w sprawie przekazania do administrowania Mazowieckiemu Zarządowi Nieruchomości w Warszawie zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Województwa Mazowieckiego położonej w Otwocku przy ul. Narutowicza 80.

więcej

Nr 2794/117/11 z dn. 12-12-2011

w sprawie przekazania do administrowania Mazowieckiemu Zarządowi Nieruchomości w Warszawie lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku położonym na Osiedlu Zalesie 1 w Gostyninie.

więcej

Nr 2793/117/11 z dn. 12-12-2011

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przekazania skargi na uchwałę Sejmiku Województwa Mazowieckiego do sądu administracyjnego oraz udzielenia pełnomocnictwa procesowego.

więcej

Nr 2792/117/11 z dn. 12-12-2011

w sprawie skierowania do konsultacji społecznych projektu Programu ochrony środowiska województwa mazowieckiego na lata 2011 - 2014 z uwzględnieniem perspektywy do 2018 r. oraz projektu Prognozy oddziaływania na środowisko skutków realizacji Programu ochrony środowiska województwa mazowieckiego na lata 2011 - 2014 z uwzględnieniem perspektywy do 2018 r.” oraz wydatkowania środków na pokrycie kosztów zawiadomienia o prowadzonych konsultacjach.

więcej

Nr 2791/117/11 z dn. 12-12-2011

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku uchylającej uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Czarnolas.

więcej

Nr 2790/117/11 z dn. 12-12-2011

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie likwidacji aglomeracji Lubowidz.

więcej
Uchwały zarządu