Uchwały zarządu

Nr 137/250/06 z dn. 17-01-2006

w sprawie wypłacenia kolejnych transz dotacji wnioskodawcom w ramach Działania 2.5 „Promocja przedsiębiorczości” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego dla Województwa Mazowieckiego. więcej

Nr 136/250/06 z dn. 17-01-2006

w sprawie wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na pokrycie zobowiązań cywilnoprawnych przejętych przez organ założycielski w ramach procesu restrukturyzacji od Samodzielnego Wojewódzkiego Publicznego Zespołu Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr B. Borzym w Radomiu. więcej

Nr 135/250/06 z dn. 17-01-2006

w sprawie wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na pokrycie zobowiązań cywilnoprawnych przejętych przez organ założycielski w ramach procesu restrukturyzacji od Samodzielnego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy „Zespół Szpitali Dziecięcych” z siedzibą w Dziekanowie Leśnym. więcej

Nr 134/250/06 z dn. 17-01-2006

w sprawie wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na pokrycie zobowiązań cywilnoprawnych przejętych przez organ założycielski w ramach procesu restrukturyzacji od Szpitala im. M. Okońskiego SPZOZ w Warszawie. więcej

Nr 133/250/06 z dn. 17-01-2006

w sprawie wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na pokrycie zobowiązań cywilnoprawnych przejętych przez organ założycielski w ramach procesu restrukturyzacji od Wojewódzkiego Samodzielnego Psychiatrycznego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie. więcej

Nr 132/250/06 z dn. 17-01-2006

w sprawie akceptacji poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „RM-MEDITRANS” Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. więcej

Nr 131/250/06 z dn. 17-01-2006

w sprawie akceptacji poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „RM-MEDITRANS” Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. więcej

Nr 130/250/06 z dn. 17-01-2006

w sprawie pokrycia zobowiązań Województwa Mazowieckiego powstałych po likwidacji Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Płocku. więcej

Nr 129/250/06 z dn. 17-01-2006

w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań wieloletnich z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie. więcej

Nr 128/250/06 z dn. 17-01-2006

w sprawie wniesienia pod obrady Semiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2006 rok oraz zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2006 rok. więcej
Uchwały zarządu