Uchwały zarządu

Nr 77/250/06 z dn. 17-01-2006

w sprawie udzielenia dotacji samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej. więcej

Nr 76/250/06 z dn. 17-01-2006

w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie szkolenia w ramach stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów. więcej

Nr 75/250/06 z dn. 17-01-2006

w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie szkolenia w ramach stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów. więcej
Uchwały zarządu