Uchwały zarządu

Nr 87/250/06 z dn. 17-01-2006

w sprawie zawarcia porozumień z Władzą Wdrażającą Program Współpracy Przygranicznej PHARE, w sprawie realizacji Memorandum Finansowego zawartego pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Komisją wspólnot Europejskich w ramach Programu Narodowego PHARE. więcej

Nr 86/250/06 z dn. 17-01-2006

w sprawie wypłaty odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod poszerzenie dróg wojewódzkich. więcej

Nr 85/250/06 z dn. 17-01-2006

w sprawie zamknięcia drugiego przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Płocku przy ul. Przemysłowej 34. więcej

Nr 84/250/06 z dn. 17-01-2006

w sprawie zwolnienia Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej od stosowania trybu przetargu przy wynajmie sal konferencyjnych na cele szkoleniowe. więcej

Nr 83/250/06 z dn. 17-01-2006

w sprawie zwolnienia Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy „ATTIS” SPZOZ w Warszawie z obowiązku przeprowadzenia przetargu na wynajem powierzchni użytkowej w budynku Poradni Lekarskiej, przy ulicy Pawińskiego 2 w Warszawie. więcej

Nr 82/250/06 z dn. 17-01-2006

w sprawie wyrażenia zgody Centrum Leczniczo Rehabilitacyjnemu i Medycyny Pracy „ATTIS” Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej na dokonanie zabiegów pielęgnacyjnych i wycięcie uschniętych drzew znajdujących się na nieruchomości położonej przy ul. Górczewskiej 89 w Warszawie. więcej

Nr 81/250/06 z dn. 17-01-2006

w sprawie pełnomocnictwa dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. więcej

Nr 80/250/06 z dn. 17-01-2006

w sprawie odwołania Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Siedlcach. więcej

Nr 79/250/06 z dn. 17-01-2006

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawki do projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla osób z paraplegią i tetraplegią, zmiany nazwy Specjalistycznego Centrum Rehabilitacji i Leczenia Schorzeń Narządu Ruchu im. prof. M. Weissa – Zespołu Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Konstancinie-Jeziornie oraz zatwierdzenia statutu Centrum Rehabilitacji im. prof. M. Weissa ,,Stocer” Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. więcej

Nr 78/250/06 z dn. 17-01-2006

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Szpitala Kolejowego im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. więcej
Uchwały zarządu