Uchwały zarządu

Nr 107/250/06 z dn. 17-01-2006

w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej

Nr 106/250/06 z dn. 17-01-2006

w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury w sprawie zamówienia publicznego na: przygotowanie i publikację w wersji trójjęzycznej magazynu dotyczącego polskiego rolnictwa ekologicznego na Międzynarodowych Targów Ekologicznych BioFach 2006 odbywających się w dniach 16-19 lutego 2006 r. w Norymberdze. więcej

Nr 105/250/06 z dn. 17-01-2006

w sprawie zmian w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2006 r. więcej

Nr 104/250/06 z dn. 17-01-2006

w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury w sprawie zamówienia publicznego na zakup certyfikowanych ekologicznych napoi bezalkoholowych. więcej

Nr 103/250/06 z dn. 17-01-2006

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Okręgową Stacją Chemiczno –Rolniczą w celu przeprowadzenia badań glebowych oraz przeznaczenia środków na jego realizację w ramach „Programu ograniczenia zanieczyszczeń składnikami nawozowymi pochodzenia zwierzęcego w województwie mazowieckim”. więcej

Nr 102/250/06 z dn. 17-01-2006

w sprawie zaopiniowania projektu planu gospodarki odpadami dla Gminy Sulejówek. więcej

Nr 101/250/06 z dn. 17-01-2006

w sprawie zaopiniowania projektu planu gospodarki odpadami dla Gminy Lelis. więcej

Nr 100/250/06 z dn. 17-01-2006

w sprawie ustalenia oznaczeń powiatów na potrzeby rejestracji sprzętu pływającego służącego do połowu ryb. więcej

Nr 99/250/06 z dn. 17-01-2006

w sprawie przeznaczenia środków pieniężnych na dofinansowanie seminarium na temat „Wieś mazowiecka wczoraj i dziś, tradycja i nowoczesność”, które odbędzie się w dniu 22 stycznia 2006 r. w miejscowości Żelechów. więcej

Nr 98/250/06 z dn. 17-01-2006

w sprawie przeznaczenia środków pieniężnych na dofinansowanie warsztatów na temat turystyki wiejskiej dla uczniów gimnazjów. więcej
Uchwały zarządu