Szkoły Promocji Zdrowia

Program Szkoły Promocji Zdrowia

2009.02.24 00:00 , aktualizacja: 2020.01.24 14:28

Autor: Anna Jurkiewicz, (ZD), Wprowadzenie: Iwona Dybowska

„Program Szkoły Promocji Zdrowia" realizowany jest przez Samorząd Województwa Mazowieckiego od 1999 r. Służy przybliżeniu młodzieży wiedzy na temat prozdrowotnego stylu życia, kształtowaniu umiejętności rozumienia własnego rozwoju fizycznego, psychicznego i intelektualnego. Ma także za zadanie pomóc młodym ludziom w pozytywnej stymulacji własnego rozwoju, kształtowaniu odpowiedzialności za własne postępowanie wobec świata, przyrody, samego siebie i innych ludzi, podejmowaniu praktycznych działań na rzecz innych (opieka nad ludźmi chorymi, starymi, niepełnosprawnymi). Zakłada także uwrażliwienie uczniów na ochronę środowiska, rozwijanie postawy humanistycznej i badawczej. Ma uczyć twórczości, pomysłowości, samodzielności w działaniu oraz wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, poprzez promowanie m.in. idei wolontariatu, kształtowania umiejętności paramedycznych, upowszechniania wiedzy o prawach pacjenta, idei „otwartego" szpitala.

 

„Program Szkoły Promocji Zdrowia" realizowany jest w ciągu 3 lat nauki w liceum i jest złożony z 9 modułów tematycznych. Zajęcia dydaktyczne odbywają się w szpitalu i obejmują zagadnienia z obszaru promocji zdrowia, udzielania pierwszej pomocy, psychologii, rehabilitacji, profilaktyki uzależnień, higieny żywienia i problemów etycznych w medycynie. Prowadzone są w blokach 90 minutowych, z każdą klasą jeden raz w tygodniu, w formie wykładów, połączonych z innymi formami (film, prezentacja multimedialna, zajęcia warsztatowe, ćwiczenia).

 

W ramach zajęć młodzież odwiedza oddziały, zakłady i pracownie szpitalne wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt medyczny. Uczniowie oprócz zajęć teoretycznych i praktycznych w szpitalu mają organizowane wyjazdy edukacyjne, poznają inne placówki medyczne, biorą udział w akcjach promujących zdrowy styl życia. Interesującą formą zajęć proponowaną uczniom są spotkania z osobami niepełnosprawnymi i chorymi przewlekle. Celem takich działań jest uwrażliwienie uczniów na problemy tych osób oraz zachęcanie do podjęcia działań na rzecz innych w formie wolontariatu. Wielu uczniów po takich spotkaniach podejmuje pracę dla dobra innych.

 

W chwili obecnej na terenie Mazowsza istnieje sześć Szkół Promocji Zdrowia, funkcjonujących przy podmiotach leczniczych, dla których podmiotem założycielskim jest Samorząd Województwa Mazowieckiego tj.: Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie, Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr J. Psarskiego w Ostrołęce, Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku, Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o. o. w Radomiu, Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z. o.o., Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o. o. 

 

Jednym ze stałych elementów działania edukacyjno-wychowawczego programu „Szkoła Promocji Zdrowia” są Olimpiady Szkół Promocji Zdrowia, które na stałe wpisały się do realizacji programu. Podczas imprezy młodzież rywalizuje między sobą w wielu konkurencjach sportowych. Olimpiada integruje młodzieży regionu a poprzez udział dużej liczby uczniów i dorosłych, również edukuje społeczeństwo.

 

Aby wzmocnić pozytywne zachowania i postawy młodzieży, a przede wszystkim uzyskaną wiedzę podczas zajęć w Szkołach Promocji Zdrowia, od 2009 r. Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie organizuje Olimpiady Wiedzy na temat promocji zdrowia.

 

Do 2019 r. odbyły się Olimpiady Wiedzy na następujące tematy:

 • 2009 r. – profilaktyka HIV/AIDS – pt. „Ryzyko znasz – wybór należy do ciebie",
 • 2010 r. – pierwsza pomoc przedmedyczna – pt. „I Ty możesz uratować czyjeś życie",
 • 2011 r. – zasady zdrowego odżywiania i profilaktyka otyłości – pt. „Więcej wiesz – zdrowo jesz",
 • 2012 r. – profilaktyka palenia tytoniu – pt. „Bez tytoniu w dorosłe życie",
 • 2013 r. – problematyka starzenia się i starości – pt. „Czy starości należy się uczyć?",
 • 2014 r. – zdrowie psychiczne – pt. „Uzależnij się od szczęścia",
 • 2015 r. – idea transplantologii – pt. „Podziel się życiem",
 • 2016 r. – problem dopalaczy – pt. „Nie daj się zwieść dopalaczom”
 • 2017 r. – wpływ aktywności fizycznej na zdrowie – pt. „Ruch to zdrowie nie daj się chorobie”
 • 2018 r.  –profilaktyka wirusowego zapalenia wątroby – pt. „Wirusowe zapalenie wątroby typu A, B, C - wiedza i profilaktyka"

 • 2019 r. – bio-psycho-społeczne skutki choroby alkoholowej. Odbywa się pod hasłem: „Nie piję, nie palę, więc czuję się doskonale”

Olimpiada przebiega w trzech etapach: 1 – etap klasowy, 2 – etap szkolny, 3 – etap międzyszkolny. We wszystkich etapach olimpiady uczniowie piszą test wiedzy. W pierwszym udział biorą wszyscy uczniowie Szkół Promocji Zdrowia. W drugim etapie uczestniczą uczniowie, którzy w poprzednim etapie otrzymali w swoich klasach największą liczbę punktów. Do trzeciego etapu (wojewódzkiego) przystępują uczniowie, którzy w swoich szkołach otrzymali najwyższą liczbę punktów.

 

W ciągu 20  lat realizacji programu udział w nim wzięło ponad 8 000 uczniów z Mazowsza.

 

Uczniowie Szkół Promocji Zdrowia angażują się także w wydarzenia zwiększające świadomość społeczną w zakresie profilaktyki chorób i edukacji zdrowotnej.

 

W 2018 r. młodzież uczestniczyła w piknikach pod hasłem „Zdrowe Mazowsze – Piknik z Sercem”, przekonując Mazowszan do zdrowego stylu życia oraz prowadząc edukując z zakresu udzielenia pierwszej pomocy. Pikniki organizowane były w ramach „Programu Szkół Promocji Zdrowia” i odbyły się we wrześniu w: Ostrołęce, Płocku, Warszawie, Siedlcach, Radomiu i Ciechanowie. Wydarzenia organizowane zostały z okazji Światowego Dzień Serca, który obchodzony jest w 30 września 2018 r.

 

Uczniowie Szkół Promocji Zdrowia obecni byli także podczas pikników organizowanych w 2019 r. Wydarzenia pod hasłem „Zdrowie dla wszystkich” odbyły się w czerwcu i lipcu w: Warszawie, Ostrołęce, Płocku,  Siedlcach, Radomiu i Ciechanowie. Celem pikników było promowanie wśród mieszkańców Mazowsza zdrowego stylu życia oraz profilaktyka zaburzeń psychicznych i uzależnień.   

 

„Program Szkoły Promocji Zdrowia" w tej formule będzie realizowany do 30 czerwca 2020 r.

Pliki do pobrania

Rozmiar: 19 kB, Liczba pobrań: 618

Liczba wyświetleń: 5668

powrót