Mazowiecki Przegląd Zdrowia Publicznego

Cykliczne konferencje i spotkania

2018.11.23 09:20 , aktualizacja: 2019.11.26 11:41

Autor: Ariel Kaniewski (ZD), Wprowadzenie: Dorota Mądral

Są to cyklicznie organizowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego konferencje i spotkania, których ideą jest zwrócenie uwagi różnych środowisk na istotne problemy zdrowotne mieszkańców  regionu. Jest to doskonała okazja dla specjalistów z różnych dziedzin do wymiany doświadczeń i poglądów oraz poszerzania wiedzy.

 

Pierwszym wydarzeniem z cyklu Mazowieckiego Przeglądu Zdrowia Publicznego była konferencja naukowa zorganizowana w 2017 r. pod hasłem „Choroby kręgosłupa – profilaktyka i leczenie”. Wydarzenie przybliżyło problem od strony merytorycznej, ale również stanowiło platformę do wymiany doświadczeń dla JST i profesjonalistów z obszaru promocji zdrowia, fizjoterapii oraz medycyny. Przedstawione zostały praktyczne rozwiązania, które mogą wdrażać w życie jednostki samorządu terytorialnego. Współorganizatorem wydarzenia była Krajowa Izba Fizjoterapeutów. Wśród uczestników i prelegentów znaleźli się przedstawiciele organizacji związanych z kreowaniem polityki zdrowotnej Mazowsza, m.in: Warszawski Uniwersytet Medyczny, Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Fundusz Zdrowia, Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Konfederacja Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Drugim wydarzeniem z cyklu była konferencja pod hasłem „Rodzina z problemem uzależnień – konsekwencje dla dziecka” (2018 r.). Dyskutowano m.in. o wpływie alkoholu na mózg dziecka, na temat alkoholowego zespołu płodowego (FAS, ang. fetal alcohol syndrome) oraz funkcjonowania dziecka w rodzinie z problemem alkoholowym. Wydarzenie zorganizowano we współpracy z Mazowiecką Radą Zdrowia Psychicznego oraz Zarządem Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego „Drewnica” Sp. z o.o. W konferencji wzięli udział m.in. pracownicy JST, instytucji pomocy społecznej, psycholodzy, pedagodzy, terapeuci, personel medyczny, pracownicy organizacji pozarządowych oraz członkowie gminnych komisji ds. rozwiązywania problemów uzależnień z całego Mazowsza.

 

W ramach III Mazowieckiego Przeglądu Zdrowia Publicznego, w 2019 r., odbyła się konferencja pn. „Problem uzależnienia od substancji psychoaktywnych wśród dzieci i młodzieży”. W konferencji wzięło udział prawie 120 osób, w tym m.in. pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, pracownicy instytucji pomocy społecznej, psycholodzy, pedagodzy, terapeuci, personel medyczny, pracownicy organizacji pozarządowych, policjanci oraz nauczyciele z całego Mazowsza.

Prelegentami byli specjaliści z zakresu terapii uzależnień, pracujący w podmiotach podległych Samorządowi Województwa Mazowieckiego. Tematem uzależnienia zajmują się na co dzień, dlatego od strony praktycznej przedstawili słuchaczom jak wygląda ich doświadczenie w pracy z młodymi pacjentami, którzy zażywają substancje psychoaktywne. Podjęto też tematy dotyczące wpływu nowych substancji psychoaktywnych – objawy zatrucia oraz postępowanie w takich przypadkach, rozmawiano o etiologii używania i uzależnienia dzieci i młodzieży od substancji psychoaktywnych, omówiono wybrane aspekty terapii uzależnień dzieci i młodzieży oraz przedstawiono specyfikę pracy z młodzieżą uzależnioną z orzeczoną podwójną diagnozą, w perspektywie pracy metodą społeczności terapeutycznej. Ponadto, przedstawiciele Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej omówili podejmowane przez nich działania w zakresie profilaktyki uzależnień oraz w części warsztatowej zaprezentowali narkotykową walizkę edukacyjną. Odbył się także pokaz imitacji nielegalnych substancji psychoaktywnych oraz sprzętu do ich zażywania. Każdy z uczestników mógł wziąć do ręki, dotknąć i zobaczyć jak wyglądają najpopularniejsze substancje psychoaktywne używane przez młodzież. Konferencję zorganizowano we współpracy z Mazowiecką Radą Zdrowia Psychicznego

Liczba wyświetleń: 1155

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.