PROJEKT COVID19

Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-Cov2 na terenie województwa mazowieckiego”, realizowany przez Województwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VI „Jakość życia” Działanie 6.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia”

2021.06.08 12:45 , aktualizacja: 2021.06.10 15:50

Autor: Małgorzata Gajewska (NW), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Wartość projektu opiewa na kwotę 360 mln zł, w tym 314,9 mln zł to środki UE, 15,2 mln zł – środki budżetu państwa oraz 29.9 mln zł – wkład własny województwa mazowieckiego.

Projekt realizowany jest wspólnie z Partnerami Projektu, którymi są podmioty lecznicze z obszaru województwa mazowieckiego, Państwowy Zakład Higieny – Instytut Zdrowia Publicznego oraz 5 stacji pogotowia ratunkowego i transportu sanitarnego razem 71 podmiotów prowadzących działalność w 75 lokalizacjach.

 

Realizacja Projektu pozwala na wyposażenie m.in. w niezbędny sprzęt podmioty lecznicze. Dzięki temu właściwą opieką medyczną objęci są wszyscy pacjenci z objawami koronowirusa.

Projekt obejmuje wydatki związane z niezbędną aparaturą medyczną i diagnostyczną (wraz z usługą remontowo-budowlaną niezbędną do uruchomienia aparatury), środkami ochrony indywidualnej tak aby zwiększyć możliwości diagnostyczne, ratownicze i medyczne na terenie województwa mazowieckiego.

 

Zestawienia znaków dla RPO WM 2014-2020: znak Funduszy Europejskich, barwy RP, znak marki Mazowsze oraz znak Unii Europejskiej

Liczba wyświetleń: 333

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.