PROJEKT COVID19

Ogłoszenie w sprawie składania ofert na dostawę półmasek filtrujących FFP3 przeznaczonych na cele zapobiegania oraz zwalczania epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na obszarze Województwa Mazowieckiego

2021.05.26 14:35 , aktualizacja: 2021.06.01 14:12

Autor: Magdalena Iwaszko - Płoska (OR), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

W związku z realizacją projektu pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku
z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”, realizowanego przez Województwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, uprzejmie informujemy o wznowieniu naboru ofert na dostawę środków ochrony indywidulanej przeznaczonych dla podmiotów leczniczych na cele zapobiegania oraz zwalczania epidemii COVID – 19 na obszarze Województwa Mazowieckiego.

Zapraszamy do składania ofert przedsiębiorstwa oferujące środki ochrony indywidualnej.

Przedmiot zamówienia:

PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP3  -  30 000 szt.

 

Oferowany produkt musi posiadać cechy ochronne. Produkt powinien chronić przed aerozolami w tym bioaerozolami, zapewniać zgodność z wymaganiami zasadniczymi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE)  2016/425 dotyczącymi środków ochrony indywidualnej, w tym co najmniej jedną z poniżej wymienionych norm lub regulacji:

 • PN-EN 149:2001+A1:2010 (EN 149:2001+A1:2009) - (Sprzęt ochrony układu oddechowego - półmaski filtrujące do ochrony przed cząstkami – wymagania, badanie, znakowanie),
 • NIOSH-42 CFR 84 (USA),
 • GB2626-2006 (Chiny),
 • AS/NZ 1716:2012 (Australia),
 • JMHLW – 2000 (Japonia),
 • NOM-116-2009 (Meksyk),
 • ABNT/NBR 13698:2011 (Brazylia),
 • KMOEL-2017-64 (Korea)

 

w zakresie:

 • skuteczności filtracji nie mniej niż 99 %,
 • ochrony układu oddechowego przed aerozolami cząstek stałych, aerozolami na bazie wody oraz aerozolami z ciekłą fazą rozproszoną,
 • oporu oddychania – nie więcej niż 300 Pa,
 • zawartości CO2 w powietrzu wdychanym – mniejsza niż 1% obj.

Ponadto półmaska filtrująca powinna być oznakowana zgodnie z wymaganiami normy stanowiącej podstawę wykazania jej właściwości ochronnych (np. w EN numer normy, nazwa półmaski, klasa ochrony, dane producenta oraz oznakowanie NR), jak również powinna być oznakowana znakiem CE wraz z numerem jednostki notyfikującej.

Półmaska filtrująca powinna osłaniać usta, nos i brodę użytkownika. Powinna być wykonana z układu włóknin filtracyjnych i osłonowych trudnopalnych. Powinna przechwytywać co najmniej 99% cząstek znajdujących się w powietrzu. Półmaska powinna być jednorazowa tzn. że można jej użyć tylko podczas jednej zmiany roboczej.

Podstawowe elementy półmaski filtrującej:

 • zacisk nosowy, lub odpowiednio wyprofilowana część nosowa czaszy półmaski,
 • taśmy nagłowia wykonane z gumy pasmanteryjnej lub lateksowej/elastycznej lub innego materiału tekstylnego,
 • zapinki taśm nagłowia – (opcjonalnie)

Termin realizacji zamówienia: do 10 dni od daty zawarcia umowy

Miejsce dostawy:

Magazyn Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym ul. Marii Konopnickiej 65, 05-092 Dziekanów Leśny

 

Kryteria oceny ofert:

 • Cena – 100%

Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty stanowiącym załącznik do niniejszego Ogłoszenia. Do oferty należy dołączyć dokumentację potwierdzającą spełnienie określonych dla produktu wymagań, w tym m.in.:

 1. deklarację zgodności na zgodność z wymaganiami rozporządzenia UE nr 2016/425,
 2. odpowiednie certyfikaty wydane przez uprawnioną jednostkę notyfikującą,
 3. zdjęcia produktu umożliwiające odczytanie oznakowania naniesionego na produkcie,
 4. zdjęcia opakowania;
 5. instrukcję prawidłowego użytkowania półmaski w języku polskim.

 

Pozostałe wymagania:

 1. półmaski powinny być pakowane w równych ilościach w opakowaniu zbiorczym,
 2. liczba półmasek w pojedynczym najmniejszym opakowaniu nie powinna przekraczać 50 szt.,
 3. opakowania zbiorcze (kartony) powinny zawierać informację jakiego asortymentu dotyczą wraz z oznaczeniem liczby sztuk półmasek znajdujących się w kartonie (przykład: w 1 kartonie znajduje się 50 pudełek pakowanych po 50 szt. półmasek w każdym, łącznie 2500 szt. półmasek),
 4. w formularzu oferty należy podać informację w jaki sposób i w jakich ilościach pakowane będą półmaski.

 

Sposób i termin złożenia ofert:

Ofertę należy złożyć w terminie do 1 czerwca 2021 r. do godz. 24.00 drogą elektroniczną na adres e-mail: z dopiskiem w tytule: „półmaski filtrujące FFP3”

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Ewentualne pytania należy składać najpóźniej do 28 maja 2021 r. do godz. 24.00 na adres w tytule wpisując: „pytanie dot. półmasek filtrujących FFP3”.

Odpowiedzi na pytania zostaną opublikowane pod przedmiotowym ogłoszeniem.

 

UWAGA – dopuszcza się możliwość składania ofert na dostawę mniejszej ilości przedmiotu zamówienia, niż ta, która została określona w niniejszym ogłoszeniu. 

 

Wybór ofert:

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający ma prawo skorzystać tylko z części oferty po niezmienionych cenach.

Po dokonaniu wyboru, Zamawiający skontaktuje się tylko z Wykonawcą lub Wykonawcami, których oferty zostały wybrane.

Zamawiający ma prawo rezygnacji z zamówienia.

 

Pliki do pobrania

Rozmiar: 756 kB, Liczba pobrań: 66
Rozmiar: 844 kB, Liczba pobrań: 51, Dokument programu Microsoft Word
Rozmiar: 18 kB, Liczba pobrań: 48
Rozmiar: 755 kB, Liczba pobrań: 62
Rozmiar: 754 kB, Liczba pobrań: 56

Liczba wyświetleń: 257

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.