PROJEKT COVID19

Ogłoszenie w sprawie składania ofert na dostawę sprzętu medycznego w postaci aparatu medycznego USG (ultrasonografu) związanego z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na obszarze Województwa Mazowieckiego

2021.05.25 09:55 , aktualizacja: 2021.05.27 13:26

Autor: Michał Nobis (OR), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

W związku z realizacją projektu pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”, realizowanego przez Województwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, informujemy o rozpoczęciu naboru ofert na dostawę aparatu medycznego USG (ultrasonografu) przeznaczonego dla podmiotów leczniczych na cele związane z zapobieganiem oraz zwalczaniem epidemii COVID–19 na obszarze Województwa Mazowieckiego.

Zapraszamy DO SKŁADANIA OFERT przedsiębiorców oferujących aparaty medyczne USG (ultrasonografy).

Przedmiot zamówienia:

Dostawa fabrycznie nowego aparatu medycznego USG (ultrasonografu) określonego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do Ogłoszenia.

 

Miejsce dostawy:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie, ul. Armii Krajowej 2/4, 05-800 Pruszków

 

Termin realizacji zamówienia:

Maksymalnie do 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

Kryteria oceny ofert:

Cena – 100 %

 

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia

Kwota brutto przeznaczona przez Zamawiającego na realizację zamówienia wynosi 250 000,00 zł.

 

Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do Ogłoszenia. Do oferty należy dołączyć deklarację zgodności UE (WE) oferowanego produktu.

 

Sposób i termin złożenia ofert:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 28 maja 2021 r., drogą elektroniczną na adres e-mail: covid19_oferty@mazovia.pl.

Prosimy o dopisanie w tytule maila „Oferta na USG”.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż termin na zadawanie ewentualnych pytań dotyczących zamieszczonego Ogłoszenia upływa w dniu 26 maja 2021 r.

Rozpatrzeniu będą podlegały jedynie pytania przesłane drogą elektroniczną na adres e-mail: covid19_oferty@mazovia.pl

 

Wybór ofert:

Po dokonaniu wyboru Zamawiający skontaktuje się tylko z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana.

Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający podpisze umowę, której projekt określa załącznik
nr 3 do Ogłoszenia.

Zamawiający ma prawo rezygnacji z zamówienia.

Pliki do pobrania

Rozmiar: 756 kB, Liczba pobrań: 50
Rozmiar: 830 kB, Liczba pobrań: 58, Dokument programu Microsoft Word
Rozmiar: 17 kB, Liczba pobrań: 46

Liczba wyświetleń: 220

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.