PROJEKT COVID19

Ogłoszenie w sprawie składania ofert na dostawę płynu do dezynfekcji rąk przeznaczonego na cele zapobiegania oraz zwalczania epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na obszarze Województwa Mazowieckiego

2021.05.21 15:55 , aktualizacja: 2021.05.25 15:44

Autor: Anna Skobieńska (OR), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

 

W związku z realizacją projektu pn.: „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”, realizowanego przez Województwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020, uprzejmie informujemy o wznowieniu naboru ofert na dostawę środków ochrony indywidualnej przeznaczonych dla podmiotów leczniczych na cele zapobiegania oraz zwalczania epidemii COVID-19 na obszarze Województwa Mazowieckiego.

 

 

Zapraszamy do składania ofert przedsiębiorstwa oferujące środki ochrony indywidualnej.

 

 

Przedmiot zamówienia:

Płyn do dezynfekcji rąk – 1 000 litrów (200 szt. po 5 litrów)

 

Oferowany produkt przeznaczony do zastosowań dezynfekcyjnych (jako produkt biobójczy) oraz zastosowań medycznych (jako wyrób medyczny) musi spełniać następujące normy:

 • PN-EN 13727 (bakterie) lub PN-EN 14561:2008,
 • PN-EN 13624 (grzyby - C. Albicans) lub PN-EN 14562:2008,
 • PN-EN 14348 (prątki gruźlicy - M. terrae) lub PN-EN 14563:2012,
 • PN-EN 14476 (wirusy osłonkowe oraz Rota i Noro),
 • PN-EN 12791 (chirurgiczna dezynfekcja rąk),
 • PN-EN 1500 (higieniczna dezynfekcja rąk).

 

Ponadto oferowany produkt musi spełniać wymagania oraz posiadać:

 • wymagania zawarte w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych,
 • wymagania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych (Dz. Urz. UE L 167 z 27.06.2012 r.),
 • oznakowanie znakiem CE,
 • opakowanie o pojemności 5 l.

Termin realizacji zamówienia: do 10 dni od daty zawarcia umowy.

Miejsce dostawy:

Magazyn Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym, ul. Marii Konopnickiej 65, 05-092 Dziekanów Leśny.

Kryteria oceny ofert:

Cena – 100%

Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty, stanowiącym załącznik do niniejszego Ogłoszenia.
Do oferty należy dołączyć dokumentację w języku polskim potwierdzającą spełnienie norm i wymagań określonych dla produktu (jeśli dokumentacja jest w języku angielskim należy przedłożyć również jej tłumaczenie), w tym m.in.:

 1. deklarację zgodności z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz. U. poz. 211) albo deklarację zgodności z wymaganiami dyrektywy nr 93/42/EWG albo deklarację zgodności z wymaganiami rozporządzenia (UE) nr 2017/745,
 2. certyfikat wydany przez uprawnioną jednostkę notyfikującą,
 3. odpowiednie pozwolenie na obrót Produktem Biobójczym,
 4. wpis do Wykazu Produktów Biobójczych,
 5. zdjęcia produktu z widocznym oznakowaniem znakiem CE.

 

Pozostałe wymagania:

 1. Płyny do dezynfekcji rąk powinny być dostarczone w opakowaniach o pojemności 5 litrów i ułożone na paletach wraz z informacją o liczbie sztuk na palecie.
 2. W formularzu oferty należy podać informację w jakich ilościach pakowane będą pojedyncze opakowania płynu do dezynfekcji rąk na palecie.
 3. Dostawy powinny być realizowane samochodem dostawczym wyposażonym w windę.

Sposób i termin złożenia ofert:

Ofertę należy złożyć w terminie do 26 maja 2021 r. do godz. 24.00, drogą elektroniczną na adres e-mail: z dopiskiem w tytule: „płyn do dezynfekcji rąk-5”.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Ewentualne pytania należy składać najpóźniej do 24 maja 2021 r. do godz. 24.00 na adres: w tytule wpisując: pytanie dot. płynu do dezynfekcji rąk.

Odpowiedzi na pytania zostaną opublikowane pod przedmiotowym ogłoszeniem.

UWAGA – dopuszcza się możliwość składania ofert na dostawę mniejszej ilości przedmiotu zamówienia, niż ta która została określona w niniejszym Ogłoszeniu.

Wybór ofert:

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający ma prawo skorzystać tylko z części oferty po niezmienionych cenach.

Po dokonaniu wyboru Zamawiający skontaktuje się tylko z Wykonawcą lub Wykonawcami, których oferty zostały wybrane.

Zamawiający ma prawo rezygnacji z zamówienia.

 

Pliki do pobrania

Rozmiar: 847 kB, Liczba pobrań: 60, Dokument programu Microsoft Word
Rozmiar: 754 kB, Liczba pobrań: 50
Rozmiar: 18 kB, Liczba pobrań: 39
Rozmiar: 62 kB, Liczba pobrań: 43

Liczba wyświetleń: 141

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.