PROJEKT COVID19

Ogłoszenie w sprawie składania ofert na dostawę kombinezonów ochronnych przeznaczonych na cele zapobiegania oraz zwalczania epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na obszarze Województwa Mazowieckiego

2021.05.17 14:05 , aktualizacja: 2021.05.19 14:54

Autor: Mateusz Rokicki (OR), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

W związku z realizacją projektu pn.: „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku
z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”,
realizowanego
przez Województwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020, uprzejmie informujemy o wznowieniu naboru ofert na dostawę środków ochrony indywidualnej przeznaczonych dla podmiotów leczniczych na cele zapobiegania oraz zwalczania epidemii COVID-19 na obszarze Województwa Mazowieckiego.


Zapraszamy do składania ofert przedsiębiorstwa oferujące środki ochrony indywidualnej.

 

Przedmiot zamówienia:

 

Kombinezony ochronne – 40 000 szt., w rozmiarach:

 

M –  4 000 szt.

L – 11 000 szt.

XL – 10 000 szt.

XXL – 15 000 szt.

 

Oferowany produkt musi być zgodny z wymaganiami zasadniczymi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady  (UE)  nr 2016/425 dotyczącymi środków ochrony indywidualnej, w tym normy EN 14126:2003 dotyczącej odzieży, zapewniający ochronę przed czynnikami infekcyjnymi.

Produkt powinien spełniać wymagania normy EN 14126:2003 dotyczącej odzieży ochronnej według co najmniej wyszczególnionych warunków:

 • odporność na  przenikanie skażonej cieczy pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego – klasa 4
  i wyższa,
 • minimalna wytrzymałość na rozdzieranie i na przekłucie wg  EN 14325:2018 (klasa 1),     
 • odporność na przenikanie czynników infekcyjnych pod wpływem mechanicznego kontaktu
  z substancjami zawierającymi skażone ciecze – klasa 4 i wyższa,
 • odporność na przenikanie skażonych ciekłych aerozoli – klasa 2 i wyższa.

 

 

Ponadto kombinezon ochronny powinien spełniać następujące wymagania:

 

 • kombinezon ochronny co najmniej typ 4 wg klasyfikacji zgodnie z  normą EN 14605:2005+A1:2009,
 • rękawy z elastyczną silikonową taśmą zabezpieczającą,
 • wykonany z materiału minimum 1 klasy palności,
 • wykonany z barierowej włókniny polipropylenowej SMS, bez zawartości lateksu, polietylenu i celulozy do procedur wysokiego ryzyka,
 • szwy, połączenia trwałe i rozdzielne płaskie,
 • zamek błyskawiczny kryty listwą,
 • pakowany w indywidualne opakowania,
 • oznakowany znakiem CE z numerem jednostki notyfikującej,
 •  posiadać instrukcję zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE)  nr 2016/425 dot. środków ochrony indywidualnej,
 • odzież ochronna kategorii III zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
  i Rady  (UE)  nr 2016/425 dot. środków ochrony indywidualnej.

Termin realizacji zamówienia: 10 dni od dnia zawarcia umowy.

 

Miejsce dostawy:

 

Magazyn Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym, ul. Marii Konopnickiej 65, 05-092 Dziekanów Leśny.

 

Kryteria oceny ofert:

Cena – 100 %

 

Sposób przygotowania oferty:

 

Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty stanowiącym załącznik do niniejszego Ogłoszenia. Do oferty należy dołączyć dokumentację potwierdzającą spełnienie określonych dla produktu wymagań, w tym m.in.:

 1. deklarację zgodności na zgodność z wymaganiami rozporządzenia UE nr 2016/425,
 2. odpowiedni certyfikat badania typu UE wydany przez uprawnioną jednostkę notyfikującą wraz z raportem z przeprowadzonych badań,
 3. zdjęcia oferowanego produktu i zdjęcia opakowania,
 4. instrukcję prawidłowego użytkowania kombinezonu ochronnego w języku polskim.

 

Pozostałe wymagania:

 

 1. w każdym indywidualnym opakowaniu oprócz kombinezonu ochronnego powinna znajdować się etykieta zawierająca nazwę, model i rozmiar kombinezonu,
 2. każdy rozmiar kombinezonu ochronnego powinien być pakowany w równych ilościach w opakowania zbiorcze (kartony),
 3. opakowania zbiorcze (kartony) powinny zawierać informacje jakiego asortymentu dotyczą wraz z oznaczeniami liczby sztuk i rozmiaru kombinezonów ochronnych znajdujących się w kartonie, (przykład: kombinezon ochronny rozmiar M w 1 kartonie znajduje się 50 szt. kombinezonów ochronnych),
 4. w formularzu oferty w kolumnie „g” należy podać informację w jaki sposób i w jakich ilościach pakowane są kombinezony ochronne.

 

Sposób i termin złożenia ofert:

Ofertę należy złożyć w terminie do 20 maja 2021 roku, do godz. 24:00 drogą elektroniczną na adres e-mail: z dopiskiem w tytule maila:  „kombinezony ochronne – 5”.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Ewentualne pytania należy składać najpóźniej do 18 maja 2021 r. do godz. 24:00 na adres w tytule maila wpisując : „pytania do kombinezonów ochronnych – 5”.

Odpowiedzi na pytania zostaną opublikowane pod ogłoszeniem na stronie internetowej.

 

UWAGA – dopuszcza się możliwość składania ofert na dostawę mniejszej ilości przedmiotu zamówienia, niż ta która została określona w niniejszym ogłoszeniu.

 

Wybór ofert:

 

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający ma prawo skorzystać tylko z części oferty po niezmienionych cenach.

Po dokonaniu wyboru, Zamawiający skontaktuje się tylko z wykonawcą lub wykonawcami, których oferty zostały wybrane.

Zamawiający ma prawo rezygnacji z zamówienia.

 

Pliki do pobrania

Rozmiar: 757 kB, Liczba pobrań: 79
Rozmiar: 844 kB, Liczba pobrań: 64, Dokument programu Microsoft Word
Rozmiar: 18 kB, Liczba pobrań: 68
Rozmiar: 750 kB, Liczba pobrań: 82

Liczba wyświetleń: 656

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.