PROJEKT COVID19

Ogłoszenie w sprawie składania ofert na dostawę ochraniaczy na obuwie przeznaczonych na cele zapobiegania oraz zwalczania epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na obszarze Województwa Mazowieckiego

2021.05.04 12:00 , aktualizacja: 2021.05.06 12:05

Autor: Anna Skobieńska (OR), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

W związku z realizacją projektu pn.: „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”, realizowanego przez Województwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020, uprzejmie informujemy o wznowieniu naboru ofert na dostawę środków ochrony indywidualnej przeznaczonych dla podmiotów leczniczych na cele zapobiegania oraz zwalczania epidemii COVID-19 na obszarze Województwa Mazowieckiego.

 

 

Zapraszamy do składania ofert przedsiębiorstwa oferujące środki ochrony indywidualnej.

 

 

Przedmiot zamówienia:

Ochraniacze na obuwie  – 10 000 par.

Oferowany produkt musi być zgodny z wymaganiami zasadniczymi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  nr 2016/425 dotyczącego środków ochrony indywidualnej, w tym normy EN 14126:2003 dotyczącej odzieży, zapewniający ochronę przed czynnikami infekcyjnymi według co najmniej wyszczególnionych warunków:

  • odporność na przenikanie skażonej cieczy pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego   –  klasa 4 lub wyższa,
  • minimalna wytrzymałość na rozdzieranie i na przekłucie wg EN 14325:2018 (klasa 1),
  • co najmniej typ PB [4] wg klasyfikacji zgodnie z EN 14605: 2005+A1:2009 lub typ PB [6] zgodnie z EN 13034:2005+A1:2009 – Odzież chroniąca przed chemikaliami zapewniająca ograniczoną ochronę przed ciekłymi chemikaliami (typ 6).

Produkt musi posiadać oznakowanie znakiem CE.

Rozmiar uniwersalny.

Termin realizacji zamówienia: do 10 dni od daty zawarcia umowy.

Miejsce dostawy:

Magazyn Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym, ul. Marii Konopnickiej 65, 05-092 Dziekanów Leśny.

Kryteria oceny ofert:

Cena – 100%

 

Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty, stanowiącym załącznik do Ogłoszenia. Do oferty należy dołączyć dokumentację potwierdzającą spełnienie określonych dla produktu wymagań w tym m.in.:

  1. deklarację zgodności na zgodność z wymaganiami rozporządzenia UE nr 2016/425,
  2. certyfikat wydany przez uprawnioną jednostkę notyfikującą wraz z raportem z przeprowadzonych badań,
  3. zdjęcia oferowanego produktu.

Pozostałe wymagania:

  1. Pary ochraniaczy na obuwie powinny być pakowane w równych ilościach w opakowaniach.
  2. Opakowania powinny znajdować się w kartonach.
  3. Opakowania zbiorcze (kartony) powinny zawierać informację jakiego asortymentu dotyczą wraz z oznaczeniem liczby par ochraniaczy na obuwie znajdujących się w kartonie. Każdy karton powinien zawierać taką samą liczbę ochraniaczy na obuwie.
  4. W formularzu oferty należy podać informację w jaki sposób i w jakich ilościach pakowane będą ochraniacze na obuwie.

Sposób i termin złożenia ofert:

Ofertę należy złożyć w terminie do 7 maja 2021 r. do godz. 24.00, drogą elektroniczną na adres e-mail: z dopiskiem w tytule: „ochraniacze na obuwie – 5”.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Ewentualne pytania należy składać najpóźniej do 5 maja 2021 r. do godz. 24.00 na adres: w tytule wpisując: „pytanie dot. ochraniaczy na obuwie”.

 

UWAGA – dopuszcza się możliwość składania ofert na dostawę mniejszej ilości przedmiotu zamówienia, niż ta która została określona w niniejszym ogłoszeniu.

Wybór oferty:

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający ma prawo skorzystać tylko z części oferty po niezmienionych cenach.

Po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający skontaktuje się tylko z wykonawcą, którego oferta została wybrana.

Zamawiający ma prawo rezygnacji z zamówienia.

Pliki do pobrania

Rozmiar: 756 kB, Liczba pobrań: 58
Rozmiar: 843 kB, Liczba pobrań: 54, Dokument programu Microsoft Word
Rozmiar: 18 kB, Liczba pobrań: 41
Rozmiar: 62 kB, Liczba pobrań: 51

Liczba wyświetleń: 231

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.