Uchwały zarządu

Nr 816/232/21 z dn. 25-05-2021

w sprawie dopłaty do kapitału spółki Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o. 

więcej

Nr 815/232/21 z dn. 25-05-2021

w sprawie powołania osób do Rady Nadzorczej V kadencji spółki Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o.

więcej

Nr 814/232/21 z dn. 25-05-2021

w sprawie upoważnienia do reprezentowania Wspólnika – Województwa Mazowieckiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa – Modlin Sp. z o.o.

więcej

Nr 813/232/21 z dn. 25-05-2021

w sprawie sposobu pokrycia straty netto Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie

więcej

Nr 812/232/21 z dn. 25-05-2021

w sprawie sposobu pokrycia straty netto Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie

więcej

Nr 811/232/21 z dn. 25-05-2021

w sprawie sposobu pokrycia straty netto Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie

więcej

Nr 810/232/21 z dn. 25-05-2021

w sprawie pokrycia straty netto Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie

więcej

Nr 809/232/21 z dn. 25-05-2021

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie

więcej

Nr 808/232/21 z dn. 25-05-2021

w sprawie pokrycia straty netto Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie

więcej

Nr 807/232/21 z dn. 25-05-2021

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie

więcej
Uchwały zarządu