Uchwały zarządu

Nr 806/232/21 z dn. 25-05-2021

w sprawie pokrycia straty netto Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie

więcej

Nr 805/232/21 z dn. 25-05-2021

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie

więcej

Nr 804/232/21 z dn. 25-05-2021

w sprawie upoważnienia do zawierania umów dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego

więcej

Nr 803/232/21 z dn. 25-05-2021

w sprawie współorganizacji z Teatrem Polskim im. Arnolda Szyfmana w Warszawie VIII edycji Festiwalu Teatrów Młodzieżowych na Mazowszu „Chcecie bajki… ?”

więcej

Nr 802/232/21 z dn. 25-05-2021

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Mazowieckim w Płocku

więcej

Nr 801/232/21 z dn. 25-05-2021

w sprawie XVI edycji konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu”

więcej

Nr 800/232/21 z dn. 25-05-2021

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego pn.: „VeloMazovia - Wschód - rowerowy szlak wschodniego Mazowsza”, wybranego do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza

więcej

Nr 799/232/21 z dn. 25-05-2021

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego pn.: „Stara Szopa”, wybranego do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza

więcej

Nr 798/232/21 z dn. 25-05-2021

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego pn.: „Pielęgnowanie wartości kulturalnych Województwa Mazowieckiego poprzez wsparcie działań Orkiestry Dętej”, wybranego do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza

więcej

Nr 797/232/21 z dn. 25-05-2021

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie konkursu „Edukreator na Mazowszu”

więcej
Uchwały zarządu