Uchwały zarządu

Nr 766/232/21 z dn. 25-05-2021

w sprawie zbycia w drodze darowizny nieruchomości położonych w Żurominie

więcej

Nr 765/232/21 z dn. 25-05-2021

w sprawie przedłożenia Sejmikowi Województwa Mazowieckiego „Sprawozdania z realizacji Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”

więcej

Nr 764/232/21 z dn. 25-05-2021

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie

więcej

Nr 763/232/21 z dn. 25-05-2021

w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.

więcej

Nr 762/232/21 z dn. 25-05-2021

w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez Dyrektora Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego w Karolinie dodatkowych zajęć o charakterze artystycznym w tym Zespole

więcej

Nr 761/232/21 z dn. 25-05-2021

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Medycznej Szkoły Policealnej Nr 3 im. dr Andrzeja Krocina w Warszawie

więcej

Nr 760/232/21 z dn. 25-05-2021

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie

więcej
Uchwały zarządu