Uchwały zarządu

Nr 2712/116/11 z dn. 08-12-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie zakupu usługi gastronomicznej, hotelowej oraz wynajmu sali konferencyjnej  w związku z organizacją V Mazowieckiego Kongresu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

więcej

Nr 2711/116/11 z dn. 08-12-2011

w sprawie ustalenia dla samorządów powiatowych Województwa Mazowieckiego dodatkowej transzy kwot środków Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.

więcej

Nr 2710/116/11 z dn. 08-12-2011

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie.

więcej
Uchwały zarządu