Uchwały zarządu

Nr 2772/116/11 z dn. 08-12-2011

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2011 rok.

więcej

Nr 2771/116/11 z dn. 08-12-2011

w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na usługę polegającą na dostawie materiałów związanych z upowszechnianiem i promocją kultury z nadrukiem zawierającym informacje teleadresowe i reklamowe Województwa Mazowieckiego.

więcej

Nr 2770/116/11 z dn. 08-12-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury w sprawie zamówienia publicznego na usługę polegającą na dostawie materiałów związanych z upowszechnianiem i promocją kultury z nadrukiem zawierającym informacje teleadresowe i reklamowe Województwa Mazowieckiego.

więcej

Nr 2769/116/11 z dn. 08-12-2011

w sprawie porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a NSZZ „Solidarność” Region Płocki w sprawie współorganizacji obchodów XXX rocznicy wprowadzenia stanu wojennego oraz wydatkowania środków na realizację tego porozumienia.

więcej

Nr 2768/116/11 z dn. 08-12-2011

w sprawie zakupu uroczystego koncertu dla upamiętnienia 30. rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego.

więcej

Nr 2767/116/11 z dn. 08-12-2011

w sprawie udzielenia poręczenia pożyczki zaciąganej przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

więcej

Nr 2766/116/11 z dn. 08-12-2011

w sprawie udzielenia poręczenia pożyczki zaciąganej przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

więcej

Nr 2765/116/11 z dn. 08-12-2011

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie.

więcej

Nr 2764/116/11 z dn. 08-12-2011

w sprawie pełnomocnictwa do prowadzenia w imieniu Zarządu Województwa Mazowieckiego rozmów z Beneficjentami, których wnioski o dofinansowanie projektów uzyskały jednakowy procent maksymalnej liczby punktów możliwych do zdobycia, a środków z alokacji w danym konkursie nie wystarcza na pokrycie wnioskowanych kwot.

więcej

Nr 2763/116/11 z dn. 08-12-2011

w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie z działu czwartego księgi wieczystej zabezpieczenia prawidłowej realizacji umów o dofinansowanie w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006 oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

więcej
Uchwały zarządu