Uchwały zarządu

Nr 2752/116/11 z dn. 08-12-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie wydatkowania w roku 2011 środków finansowych na realizację usług polegających na realizacji części zadania projektowego „Doradztwo techniczne i finansowe w tym obsługa prawna zamówień publicznych” oraz zadania projektowego „Monitoring i kontrola prac instalacyjnych oraz testowanie i czynności techniczne odbioru systemów IT” realizowanych w ramach projektu kluczowego Samorządu Województwa Mazowieckiego: „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” w zakresie doradztwa technicznego i finansowego oraz koordynacji zadań wynikających z harmonogramu rzeczowo – finansowego projektu, monitorowania i rozliczania projektu.

więcej

Nr 2751/116/11 z dn. 08-12-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty dla pierwszej części zamówienia na zakup usługi polegającej na realizacji części zadania projektowego „Doradztwo techniczne i finansowe w tym obsługa prawna zamówień publicznych” oraz zadania projektowego „Monitoring i kontrola prac instalacyjnych oraz testowanie i czynności techniczne odbioru systemów IT” realizowanych w ramach projektu kluczowego Samorządu Województwa Mazowieckiego: „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” w zakresie doradztwa technicznego i finansowego oraz koordynacji zadań wynikających z harmonogramu rzeczowo - finansowego projektu, monitorowania i rozliczenia projektu.

więcej

Nr 2750/116/11 z dn. 08-12-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty dla drugiej części zamówienia na zakup usługi polegającej na realizacji części zadania projektowego „Doradztwo techniczne i finansowe w tym obsługa prawna zamówień publicznych” oraz zadania projektowego „Monitoring i kontrola prac instalacyjnych oraz testowanie i czynności techniczne odbioru systemów IT” realizowanych w ramach projektu kluczowego Samorządu Województwa Mazowieckiego: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” w zakresie doradztwa technicznego i finansowego oraz koordynacji zadań wynikających z harmonogramu rzeczowo - finansowego projektu, monitorowania i rozliczenia projektu.

więcej

Nr 2749/116/11 z dn. 08-12-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie konferencji pod nazwą „I Kongres Promocji Mazowsza”.

więcej

Nr 2748/116/11 z dn. 08-12-2011

w sprawie odmowy wyrażenia zgody na umieszczenie herbu Województwa Mazowieckiego na stronie internetowej radnego powiatu radomskiego, Pana Pawła Dziewita.

więcej

Nr 2747/116/11 z dn. 08-12-2011

uchylająca uchwałę w sprawie zakupu Koncertu Organowego organizowanego w kościele w Parafii Świętej Barbary w Warszawie dla uczczenia państwowych i liturgicznych uroczystości przypadających w dniach 14 - 15 sierpnia 2011 r.

więcej

Nr 2746/116/11 z dn. 08-12-2011

w sprawie wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych na zakup towarów i usług w związku z realizacją budowy parkingu w miejscowości Teresin - Niepokalanów w ramach  systemu ”Parkuj i Jedź”.

więcej

Nr 2745/116/11 z dn. 08-12-2011

w sprawie przyznania nagrody rocznej Prezesowi Zarządu spółki Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.

więcej

Nr 2744/116/11 z dn. 08-12-2011

w sprawie zatwierdzenia podziału zysku wypracowanego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Radomiu w 2010 roku.

więcej

Nr 2743/116/11 z dn. 08-12-2011

w sprawie zatwierdzenia podziału zysku wypracowanego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Siedlcach w 2010 roku.

więcej
Uchwały zarządu