Uchwały zarządu

Nr 2742/116/11 z dn. 08-12-2011

w sprawie zatwierdzenia podziału zysku wypracowanego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ostrołęce w 2010 roku.

więcej

Nr 2741/116/11 z dn. 08-12-2011

w sprawie zatwierdzenia podziału zysku wypracowanego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Płocku w 2010 roku.

więcej

Nr 2740/116/11 z dn. 08-12-2011

w sprawie zatwierdzenia podziału zysku wypracowanego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie w 2010 roku.

więcej

Nr 2739/116/11 z dn. 08-12-2011

w sprawie zatwierdzenia podziału zysku wypracowanego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ciechanowie w 2010 roku.

więcej

Nr 2738/116/11 z dn. 08-12-2011

w sprawie zakupu nagród dla laureatów VIII edycji „Konkursu - zbiórka makulatury” dla przedszkoli, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu Województwa Mazowieckiego.

więcej

Nr 2737/116/11 z dn. 08-12-2011

w sprawie zaopiniowania projektu „Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Wąsewo na lata 2012 – 2015  z perspektywą na lata  2016 - 2019”.

więcej

Nr 2736/116/11 z dn. 08-12-2011

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy dwóch spalinowych pojazdów trakcyjnych SA135 typu 214Mb pomiędzy Województwem Mazowieckim a Spółką „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o.

więcej

Nr 2735/116/11 z dn. 08-12-2011

w sprawie wyrażenia zgody Mazowieckiemu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Płocku na użyczenie pomieszczenia o powierzchni 12,06 m2 w budynku przy ulicy Kolegialnej 19 w Płocku.

więcej

Nr 2734/116/11 z dn. 08-12-2011

w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 24 położonego w budynku przy Al. Jerozolimskich 57 w Warszawie.

więcej

Nr 2733/116/11 z dn. 08-12-2011

w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu w likwidacji w Siedlcach na podjęcie czynności zmierzających do wynajmu pomieszczeń w budynku Szpitala, przy ulicy Poniatowskiego 26.

więcej
Uchwały zarządu