Uchwały zarządu

Nr 2152/393/10 z dn. 26-10-2010

w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi Bródnowskiemu SPZOZ
w likwidacji na wydzierżawienie części nieruchomości przy ul. Kondratowicza 8
w Warszawie na rzecz Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie sp. z o.o.

więcej

Nr 2151/393/10 z dn. 26-10-2010

w sprawie wyrażenia zgody Mazowieckiemu Zarządowi Nieruchomości na rozbiórkę budynków położonych przy ul. Kochanowskiego w Otwocku.

więcej

Nr 2150/393/10 z dn. 26-10-2010

uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody Mazowieckiemu Zarządowi Nieruchomości na wynajem pomieszczeń zlokalizowanych w budynkach
przy ul. Brzeskiej 12 w Warszawie, na rzecz
„PALIUM” Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Mieście.

więcej

Nr 2149/393/10 z dn. 26-10-2010

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Warszawie.

więcej

Nr 2148/393/10 z dn. 26-10-2010

w sprawie Aneksu nr 3/66/10 do Umowy nr KU/B/VII/1/1/66/10 zawartej w dniu
19 maja 2010 r. pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawą a Województwem Mazowieckim dotyczącej przyznania dotacji celowej na dofinansowanie zadań realizowanych przez Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy - Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego.

więcej

Nr 2147/393/10 z dn. 26-10-2010

zmieniająca uchwałę w sprawie zakupu licencji do zdjęć użytych w kampanii promocyjnej turystycznej marki Mazowsze.

więcej

Nr 2146/393/10 z dn. 26-10-2010

w sprawie porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Izbą Gospodarczą Regionu Płockiego dotyczącego promocji Mazowsza podczas V Płockiego Balu Niepodległościowegooraz przeznaczenia środków finansowych na realizację tego porozumienia.

więcej

Nr 2145/393/10 z dn. 26-10-2010

w sprawie porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Fundacją „AVE ARTE” dotyczącego promocji Mazowsza podczas wystawy pt.: „Serce Paderewskiego”organizowanej w ramach Obchodów 150. Rocznicy Urodzin Ignacego Jana Paderewskiego oraz przeznaczenia środków finansowych na realizację tego porozumienia.

więcej

Nr 2144/393/10 z dn. 26-10-2010

w sprawie Aneksu nr 1/47/10 do Umowy nr KU/B/VII/1/1/47/10 zawartej w dniu
19 kwietnia 2010 r. pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawą a Województwem Mazowieckim dotyczącej przyznania dotacji celowej na dofinansowanie wystawy „Fortepian Chopina” (tytuł roboczy), realizowanej przez Muzeum Literatury
im. Adama Mickiewicza w Warszawie.

więcej

Nr 2143/393/10 z dn. 26-10-2010

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Żuków.

więcej
Uchwały zarządu