Mazowiecki Program Dofinansowania Szkolnych Pracowni Przedmiotowych

Informacja w sprawie odstąpienia od realizacji „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Szkolnych Pracowni Przedmiotowych” i realizacji zadania w formule projektu pozakonkursowego pod nazwą „Mazowiecki projekt przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”

2020.04.17 13:35 , aktualizacja: 2020.04.17 13:59

Autor: Anna Lewczuk (ES), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego uprzejmie informuje, że 7 kwietnia br. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę w sprawie odstąpienia od realizacji w 2020 r. „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Szkolnych Pracowni Przedmiotowych” i realizacji rozszerzonego zadania w formule projektu pozakonkursowego pod nazwą „Mazowiecki projekt przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”. Zadanie będzie realizowane w ramach X osi RPO WM 2014 – 2020 - Edukacja dla rozwoju Regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020. 

 

Wartość nowego projektu to 35 mln zł, z czego dofinansowanie UE EFS (80%) – 28 mln zł, wkład własny (15%) - ponad 5,2 mln zł, budżet Państwa (5%) – ponad 1,7 mlz zł.

 

W świetle pandemii koronawirusa SARS-coV-2 i innych ewentualnych przyszłych zdarzeń uniemożliwiających prowadzenie nauczania stacjonarnego konieczne jest rozszerzenie udzielanego wsparcia przewidzianego w ramach MPDSPP o sprzęt i oprogramowanie do nauczania zdalnego. 

 

Celem nowego projektu jest przygotowanie szkół, nauczycieli oraz uczniów do nauki zdalnej poprzez zakup niezbędnego sprzętu, oprogramowania i przeprowadzenie szkoleń. Założenia projektu będą zbliżone do założeń MPDSPP przy czym beneficjentem projektu będzie Samorząd Województwa Mazowieckiego. 

 

W zakresie projektu realizowane będą zakupy i działania powiązane z przygotowaniem szkół prowadzących kształcenie ogólne (w tym szkół specjalnych i integracyjnych), nauczycieli oraz uczniów do nauczania zdalnego. Laptopy i tablety mogą być wykorzystywane przez uczniów i nauczycieli do zajęć lekcyjnych w formie zdalnej (on-line). Sprzęt zakupiony w ramach wyposażenia pracowni będzie wyposażony w pakiet oprogramowania do wspomagania nauki danego przedmiotu pozwalającego na wykorzystanie Technologii Informacyjno - Komunikacyjnej na zajęciach lekcyjnych również prowadzonych w formie zdalnej.

 

Zakupiony sprzęt wraz z oprogramowaniem zostanie przekazany na własność organom prowadzącym szkoły (gminy i powiaty), które zostaną zobowiązane do jego utrzymania przez okres 5 lat od daty zakończenia projektu.

 

Liczba wyświetleń: 5234

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.